Yetenek Atölyeleri

Bünyesinde eğitim ve öğrenim görmeye başlayan her öğrencisiyle, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hayal eden ve bunu başarmak için eğitim ve öğrenimi her an yeniden tasarlayan Darüşşafaka; bu hayalin ancak ve ancak sporun, sanatın ve bilimin her alanıyla uğraşan bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincindedir.

BİR KALIP HERKESE UYMAZ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda öğrenciler her yıl yapılan yetenek testi sonuçları ve öğretmen, veli ve öğrenci görüşmeleri sonrasında bireysel olarak ilgi ve yeteneklerine göre atölye çalışmalarına yönlendirilirler.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Yetenek Alanları aşağıdaki gibidir:

  • Sözel-Dil
  • Mantık-Matematik
  • Görsel-Uzamsal
  • İşitsel-Müzikal
  • Kişisel-Öze Dönük
  • Bedensel-Kinestetik
  • Doğa Yetenek

Yukarıdaki alanlarda faaliyet gösteren bu atölyelerin programları, okul kadrosundan ya da dışarıdan gelen liderler tarafından profesyonelce hazırlanır. Öğrenciler ihtiyaca göre haftada bir ya da birkaç gün bu atölyelere katılır ve ürün/performanslarını yıl sonu sergilemek üzere çalışırlar. Her bir öğrencinin bireysel olarak takibi yapılır ve ilgili alanda ilerleme hedeflenir.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları klasik kulüp anlayışından çıkarak yetenek temelli atölyelere öğrencilerin yerleştirilmesini ve bu atölyelerde tasarım yapma ve beceri geliştirme yetilerinin arttırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca yetenek alanlarına göre atölyelere yerleştirilen öğrencilerin yaptıkları çalışmaların sonuçları daha sonraki kariyer yönlendirmelerinde ve meslek seçiminde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Amacı

  • Yetenek ve ilgi alanlarını tanıyarak gelişimini destekler,
  • Yetenek gelişimlerini destekleyerek akademik başarılarını arttırır ve riskli davranışlarını azaltır.

Aşamaları

Aşama 1. Yetenek testlerinin uygulanması ve yetenek haritalarının çıkarılması,
Aşama 2. Yetenek haritasına bağlı olarak okulda açılacak atölyelerin belirlenmesi,
Aşama 3. Programların oluşturulması
Aşama 4. Eğiticilerin belirlenmesi ve eğitimi
Aşama 5. Öğrencilerin yetenek atölyelerine yerleştirilmesi sürecinde rehberlik görüşmeleri ve ŞÖK toplantısı kararları,
Aşama 6. Yetenek programlarının uygulanması,
Aşama 7. Yetenek ve kariyer danışmanlığı,
Aşama 8. Yetenek atölyesi ürünleri

Ada Dijital Ajans