Yetenek Atölyeleri

BİR KALIP HERKESE UYMAZ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda öğrenciler her yıl tabi oldukları yetenek testi sonuçları öğretmen, veli, ve öğrenci görüşmeleri sonrasında bireysel olarak ilgi ve yeteneklerine göre atölye çalışmalarına yerleşirler.
Darrüşşafaka Eğitim Kurumları Yetenek Alanları aşağıdaki gibidir:

  • Sözel-Dil
  • Mantık-Matematik
  • Görsel-Uzamsal
  • İşitsel-Müzikal
  • Kişisel-Öze Dönük
  • Bedensel-Kinestetik
  • Doğa Yetenek

Yukarıdaki alanlarda faaliyet gösteren bu atölyelerin programları, okul kadrosundan ya da dışarıdan gelen liderler tarafından profesyonelce hazırlanır. Öğrenciler ihtiyaca göre haftada bir ya da birkaç gün bu atölyelere katılır ve ürün/performanslarını yıl sonu sergilemek üzere çalışırlar. Her bir öğrencinin bireysel olarak takibi yapılır ve ilgili alanda ilerleme hedeflenir.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları klasik kulüp anlayışından çıkarak yetenek temelli atölyelere öğrencilerin yerleştirilmesini ve bu atölyelerde tasarım yapma ve beceri geliştirme yetilerinin arttırılmasını sağlamaktır. Ayrıca Yetenek alanlarına göre atölyelere yerleştirilen öğrencilerin yaptıkları çalışmaların sonuçları daha sonraki kariyer yönlendirmelerinde ve meslek seçiminde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Amacı

  • Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarını tanıyarak gelişimini destekler,
  • Öğrencilerin, yetenek gelişimlerini destekleyerek akademik başarılarını arttırır,
  • Öğrencilerin, yetenek gelişimlerini destekleyerek riskli davranışlarını azaltır,

Aşamaları

Aşama 1: Yetenek Haritalarının Çıkarılması – Yetenek Testlerinin Uygulanması
Aşama 2: Yetenek Haritasına Bağlı Olarak Okulda Açılacak Atölyelerin Belirlenmesi,
Aşama 3: Programın Oluşturulması
Aşama 4: Eğiticilerin Belirlenmesi ve Eğitimi
Aşama 5: Öğrencilerin Yetenek Atölyelerine Yerleştirilmesi- Rehberlik Görüşmesi- ŞÖK Toplantısı Kararları
Aşama 6: Yetenek Programlarının Uygulanması
Aşama 7: Yetenek ve Kariyer Danışmanlığı
Aşama 8: Yetenek Ürünleri

Ada Dijital Ajans