Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler Zümresi; Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri ile tarihini bilen, çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı, kültürel farklılıklara saygılı, ulusal ve evrensel değerleri bilip koruyan bireyler yetiştiriyor.

Hedefimiz; Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, çağdaş, laik ve demokratik değerlerle donanmış, yaşadığı toplumu ve dünyayı tanıyan, dünyaya geniş çerçeveden bakabilen, eleştirel düşünme ve karşılaştığı sorunlar karşısında çözüm geliştirme becerilerine sahip, hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan, yaratıcı, girişimci ve üretken, yeni bilgi ve deneyimlere açık, 21.yüzyıl bilgi ve becerilerine sahip, etiği ve estetiği ön planda tutarak teknolojiyi doğru kullanan, öğrendiklerini yeni durumlara transfer edebilen öğrencileri hayata hazırlayabilmektir.

Sosyal bilimler dersleri MEB müfredatı genel ve özel amaçları doğrultusunda işleniyor.
Dersler tasarlanırken öğrencilerin hem teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirmek hem de aktif katılımlarını sağlamak amacıyla grup çalışmaları, interaktif sunum, anket ve ölçme değerlendirme gibi web 2.0 araçları kullanılıyor. Ders materyalleri; öğrencilerin bilgiyi sorgulayarak, düşünerek, araştırarak yapacağı şekilde farklı ve çeşitli kaynaklar incelenerek hazırlanıyor. Kazanımla ilişkilendirilmiş araştırmalar yanında Darüşşafaka tarihine ışık tutmuş kişiler ile ilgili araştırma yapmaları ve raporlamaları sağlanarak gelişimleri destekleniyor.

Öğrencilerin dersler dışında yaşayarak öğrenmeleri, sosyalleşmeleri, akademik ve kültürel yönlerinin gelişimini sağlamak amacıyla işlenen kazanımlar çerçevesinde il dışı ve il içi olarak gerçekleştirilen akademik gezilerin yanı sıra derslere entegre sanal geziler düzenleniyor. Her gezi sonrası öğrencilerin geziyle ilgili ürün ve rapor oluşturmaları sağlanıyor.

Öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimizin yarışmalara katılımları teşvik ediliyor.
Öğrencilerimizin başarısı; öğretim programı kazanımları esas alınarak yazılı sınavlar, araştırma raporları, gezi raporları, ödevler ve projelerde alınan puanlarına göre tespit ediliyor.

Ada Dijital Ajans