Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler insan ve toplumu inceleyen, toplumsal yaşamın inşasında, bireysel ve toplumsal sorunların çözümünde, toplumun aksayan yönlerinin tespit edilmesinde ya da geçmişe ilişkin belli noktaların aydınlatılmasında kullanılıyor. 

Sosyal Bilimler Zümresi; tarih, coğrafya, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile çevreye duyarlı, dünyayı tanıyan, tarihini bilen, kültürel farklılıklara saygılı bireyler yetiştiriyor. Hedefimiz; Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağdaş, laik, demokrat, ulusal ve evrensel değerleri bilip koruyan ve hoşgörülü olan, yaratıcı, girişimci ve üretken, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan, beşerî, ekonomik, tarihsel, kültürel, felsefi açıdan donanımlı, dünya meselelerine kafa yoran, bilgi ve deneyimlere açık, öğrendiklerini yeni durumlara transfer edebilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen öğrencileri hayata hazırlayabilmektir. 

Sosyal bilimler dersleri MEB müfredatı genel ve özel amaçları doğrultusunda işleniyor. Dersler planlanırken öğrencilerin hem teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirmek hem de aktif katılımlarını sağlamak amacıyla grup çalışmaları, interaktif sunum, anket ve ölçme değerlendirme gibi web 0.2 araçları kullanılıyor. Ayrıca içerikleri güncel ve yaratıcılık isteyen performans görevleri ile öğrencilerin gelişimleri destekleniyor. Derslerimizde öğrencilerin akademik kitap okuma becerisi ile birlikte sosyal duyarlılık kazanmaları için her seviyede belirlenen kitaplar okutuluyor ve kitap raporları hazırlanarak değerlendiriliyor. Ayrıca kazanım bazlı gezilerimiz de birer eğitim aracı olarak kullanılarak gezi raporları oluşturuluyor.

Öğrencilerimize sonuç değerlendirmesi için sınavlar, süreç değerlendirmesi amacıyla da küçük sınavlar, performans çalışmaları, kitap ve gezi raporları, sınıf içi çalışmalar yapılıyor. 

Sosyal Bilimler Zümresi kapsamında tarih, felsefe, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin yanı sıra seçmeli ders olarak 11 ve 12. sınıf TM alanında Türk kültür ve medeniyet tarihi, çağdaş Türk ve dünya tarihi, seçmeli coğrafya, psikoloji dersleri veriliyor.

Öğrencilerimizin dersler dışında hem sosyalleşmesi hem de akademik ve kültürel yönlerinin gelişimi, bilgi ve becerilerinin gelişmesi için il dışı ve il içi geziler, söyleşiler, TÜBİTAK Proje Yarışmaları, münazaralar, sınıflar arası bilgi yarışmaları, öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı çalıştay ve sempozyumlar ve yetenek atölyelerinde çalışmalar yapılıyor. 

Zümremiz öğretmenleri tarafından yürütülen 3D Tasarım Atölyesi, Karikatür, Cooking, Eski Türk Dilleri, P4C, Toplum Hizmet yetenek atölyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

Ada Dijital Ajans