Spor

Öğrencilerimizin; Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda, kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için beden eğitimi ve sporun önemini göz önünde tutarak, “yaşam boyu spor” ve “aktif beden, aktif beyin” ilkelerinden hareket ederek sporla ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmayı önemsiyoruz.

Öğrencilerimize beden eğitimi ve spor derslerinde; Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) kazanımları doğrultusunda, Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve sporla ilgili düşüncelerini özümsemiş, milli bayram ve kurtuluş günlerinin anlam ve önemini kavramış, hareket bilgi ve becerileri gelişmiş ve alışkanlık haline gelmiş, spora özgü kuralları bilen ve organizasyonlar yaparak uygulayabilen, sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri yaşamında ve kişisel gelişiminde kullanabilen, spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olmaları hedefleniyor.

MEB programına göre yılda iki kez yapılan fiziksel testler ile öğrenciler, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin liderliğinde bireysel ilgi ve becerileri dikkate alınarak, uygun spor dallarına yönlendirilmeleri ve çalışmalara etkin katılımları sağlanıyor.

Spor Takım Çalışmaları

Öğrencilerimizin spor takımlarının çalışmalarına katılım yoluyla, hareket bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yaşlarının gerektirdiği fiziksel uygunluğa sahip olmaları ve bu becerileri alışkanlık haline getirmelerini hedefliyoruz.

Ayrıca, düzenli spor takımları çalışmaları yoluyla, spora özgü kuralları, bilgi ve becerileri uygulayabilen, birlikte hareket etme, paylaşma yetenekleri ile bireysel mücadele azmini geliştiren ve bu becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilmelerini bekliyoruz.

Bununla birlikte spor organizasyonlarına katılım yoluyla, spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimiz, okulumuza yeni katıldıklarında yapılan yetenek testleri ve istekleri doğrultusunda takımlara alınıyor.

Okulumuzda faaliyet gösteren spor branşları aşağıdaki gibidir:

  • Atletizm
  • Basketbol
  • Badminton
  • Futbol
  • Hentbol
  • Jimnastik
  • Voleybol
  • Satranç
  • Dans
  • Masa Tenisi
Ada Dijital Ajans