Okul Sonrası Yaşam

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okul sonrası çalışmalar, akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutmaktadır.

Eğitimin en temel amacı, öğrencilere birey olma niteliklerini kazandırmak ve bu bireyleri hayata hazırlamaktır. Bu hazırlama sürecinde öğrencilerimizin spor ve sanat alanlarında yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yapması ve bu çalışmaları sürdürmesi hedeflenmektedir.

Okul sonrası çalışmalar ile öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini keşfetmeleri ve kendilerine güven duygularını geliştirmeleri, kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkarmaları, topluma karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi olmaları desteklenmektedir.

Okul sonrasında spor ve sanat alanlarında etkinlikler planlanırken öğrencilerimizin, sosyal, kültürel ve sportif gereksinimleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Spor Takım Çalışmaları

Öğrencilerimizin spor takımlarının çalışmalarına düzenli katılım yoluyla;

  • Yaşlarının gerektirdiği fiziksel uygunluğa sahip olmalarını,
  • Hareket bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve bu becerileri alışkanlık haline getirmelerini,
  • Spora özgü kuralları bilmelerini,
  • Takım sporları ile hareket etme, paylaşma yeteneklerini geliştirmelerini
  • Bireysel spor dallarında bireysel mücadele azmini geliştirmelerini
  • Geliştirdikleri becerileri yaşantılarında olumlu olarak kullanabilmelerini
  • Spor organizasyonlarıyla, spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz, okulumuza yeni katıldıklarında yapılan beceri testleri sonuçlarına göre ve istekleri doğrultusunda takım çalışmalarına alınmaktadır.

Okulumuzda Atletizm, Basketbol, Badminton, Dans, Florbol, Futbol, Halk Oyunları, Hentbol, Jimnastik, Masa Tenisi, Satranç ve Voleybol olmak üzere toplam 12 farklı branş, 44 kategoride faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Diğer Çalışmalar

Okul sonrası yaşam çalışmaları kapsamında görsel sanatlar, müzik, astronomi, drama alanlarında ve bazı yetenek atölyelerinde öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda alanında uzman öğretmen ve çalıştırıcılarımız ile bu etkinliklere katılmaktadırlar.

Öğrencilerimizin çalışmalar sonrasında elde ettikleri performanslarını okulumuzda organize edilen çeşitli etkinlik ve törenlerde sergileme imkânı sağlanmaktadır.

Ada Dijital Ajans