Fen Bilimleri

Darüşşafaka Ortaokulu Fen Bilimleri Zümresi olarak amacımız öğrencilerimizin sorgulayan, bilimin doğasını anlayarak bilime merak duyan, araştırmacı, üretken, bilimsel süreç becerilerine sahip, bu becerilerini günlük yaşamında kullanabilen, disiplinler arası düşünebilen, teknoloji alanındaki yeterlilikler ile hızla değişen çağa ayak uydurabilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Temel Fen Bilimleri kazanımları ile öğrencilerimizin fen okuryazarlıklarının geliştirilmesi, karmaşık problemleri verilen bilgiler ve veriler ışığında analiz edebilmeleri, problemin özünü belirlemeleri, çözüme ulaşmalarını sağlayacak mantık sürecini kurgulayabilmeleri ve tüm bunları yaparken bilimsel süreç becerilerinden yararlanmaları; yaşadığımız dünyayı, doğayı ve sağlıklı yaşamın gerektirdiği alışkanlıkları kapsamlı ve nesnel olarak kavramaları, yorumlayabilmeleri ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları hedefleniyor.

Fen bilimleri derslerimizde MEB ulusal müfredatı ile laboratuvar uygulamaları, konulara ve bilimsel yöntemlere ilişkin veri toplama, gözlem yapma ve analiz etme çalışmaları ile iş birlikçi öğrenme ortamları oluşturuluyor. Öğrenme süreçleri ile programımız zenginleştiriliyor. Bilimsel bilginin deney ve gözlemlerle keşfedilmesi ve öğrenme süreçlerinin derinleşmesi amacıyla kazanımlara uygun olarak deney ya da kontrollü deneyler yapılıyor ve deney raporları hazırlanıyor. 5. sınıflardan başlayarak kontrollü deney kültürü yerleştirilerek, bilimsel süreç becerilerinin yapılan deneyler, sanal manipülatifler/laboratuvarlar aracılığıyla gelişmeleri sağlanıyor.

Fen bilimlerinin günlük hayattaki yansıma alanlarını görebilmek, deneyerek öğrenmek ve konuyu daha iyi kavrayabilmek amacıyla öğrencilerimizle o yıl edinilen kazanımlar çerçevesinde okul dışı akademik geziler organize ediliyor ve derslere entegre bütünleşik STEM uygulamaları yapılıyor. Öğrencilerimiz fen bilimleri/sağlık alanında Darüşşafaka tarihine ışık tutmuş kişiler ile ilgili araştırma yapıyor ve ürün hazırlıyor.
Öğrencilerimizin başarısı; öğretim programı kazanımları esas alınarak yazılı sınavlar, kontrollü deney raporları, akademik gezi raporları, quizler, ödevler, dış değerlendirmeler ve projelerde alınan puanlarına göre tespit ediliyor.

Öğrencilerimiz, yıl boyunca Fenbeg, TÜBİTAK ve MEF Proje vb. yarışmalara katılım gösteriyorlar. Çevre ve Doğa, Arduino, FLL (First Lego League), Twinscience, FPS (Future Problem Solving) ve Maker gibi farklı yetenek atölyeleri ile öğrencilerimizin bilimsel, teknoloji ve yazılım/kodlama alanlarındaki becerileri geliştiriliyor.

Ada Dijital Ajans