İngilizce

Darüşşafaka Ortaokulu İngilizce Zümresi olarak amacımız; öğrencilerimizi küreselleşen dünyaya hazırlamak; onların konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini etkin bir şekilde kullanarak kendilerini İngilizce ifade eden, yorum ve iletişim gücü gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

İngilizce programımız 5. sınıftan 8. sınıf sonuna kadar Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne göre her seviyede sarmal bir biçimde ilerliyor. 5. sınıfta İngilizce öğrenmeye başlayan öğrencilerimizin 8. sınıf sonunda B1 ve B1+ seviyesine ulaşmalarını hedefliyoruz.

İngilizce dil öğretiminde öğrencilerin merak duymaları, dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri göz önünde bulunduruyor, ders tasarımları dört temel beceri alanında gelişim sağlayacak şekilde yapıyor, araştırma ve sunum becerilerini geliştirerek teknolojiden yararlanmalarını sağlıyoruz.

Her seviyede İngilizce dersleri Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler) ve Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Öğrencilerimiz yabancı öğretmenlerimizle öğrendikleri dilin kültürünü tanıyor ve iletişim becerilerini de en üst düzeyde geliştiriyorlar. Okuma kitaplarının yanı sıra her seviyede kullanılan dijital kitap okuma platformları sayesinde öğrencilerimizi İngilizce kitap okumaya teşvik ediyoruz.

Birinci yarıyıl sonunda öğrencilerimiz Cambridge sınavlarına yönelik dış değerlendirme sınavı, sene sonunda ise stratejik planda belirtilen hedefler doğrultusunda kendi seviyelerine uygun olan Cambridge sınavlarını (Movers, Flyers, KET veya PET) alıyorlar. Bu değerlendirmeler ile öğrencilerin konuşma dahil dört temel beceri alanındaki gelişimlerini izliyoruz.

Öğrencilerimizin başarısını; yazılı sınavlar, sınıf içi projeler, quizler, ödevler, dış değerlendirmeler ve projelerde alınan puanlarına göre tespit ediyoruz.

İngilizce Zümresi olarak Junior Model United Nations, Erasmus, Film, Şarkı ve Oyun, Yemek Pişirme yetenek atölyeleri yürütüyoruz. Yetenek atölyeleri ile öğrencilerimizin dili sevmelerini, dil öğreniminde motivasyonlarını sürdürmelerini ve dili kullanmalarını sağlıyoruz.

“English Zone’’ uygulamasıyla öğrencilerin iletişim dilinin sadece İngilizce olduğu, İngilizce sınıflarının, çalışma odalarının, araştırma odasının, medya odasının ve İngilizce bir kütüphanenin bulunduğu alanda öğrencilerimizin sadece İngilizce konuşmaları için doğal ortam sağlıyoruz.

Ada Dijital Ajans