Darüşşafaka Değerleri

Kimde ince ve gösterişsiz bir nezaket görürseniz, kimde kendini dünyanın ekseni saymayan bir olgun alçakgönüllülüğe rastlarsanız, kimde güzel Türkçe bir telâffuz bulursanız, o dönemde hiç yanılmadan teşhisi koyabilirdiniz. Darüşşafakalıdır muhakkak. Kaç Darüşşafakalıyı tanıdımsa, bu vasıfları yalanlayan bir istisnaya rastlamadım.

Haldun Taner

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı ayakta tutan en önemli şey DEĞERLERİDİR. Tüm köklü kurumlar belirledikleri ve kopmayacakları değerlerle varlıklarını devam ettirebilirler. Eğitimde Fırsat Eşitliğini sağlayan Darüşşafaka’nın değerlerini tüm öğrenciler ezbere bilir. Okula girer girmez ilk önce okul marşı sonrasında ise Haldun Taner’in de bahsettiği gibi Darüşşafaka öğrenci modelini oluşturacak olan değerleri öğrenirler. Çünkü Darüşşafaka’nın misyonu ve vizyonu Türkiye’de benzeri olmayan bir okul yapısını kurar. 

Vizyon– Nitelikli eğitim imkânı olmayan yetenekli gençleri yetiştiren, Türkiye’nin saygın ve en iyi eğitim kurumları arasında olmak. 

Misyon– Darüşşafaka Eğitim Kurumları iyi eğitim imkânı olmayan, anne ve/veya babası hayatta olmayan çocuklara, eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak sunduğu nitelikli eğitim ile onları 21. yüzyıla hazırlar. 

Değerler

  1. Dürüstlük: Bireysel ve akademik dürüstlük – Dürüst iletişim – Adalet ve doğruluk
  2. Saygı: Kendine, diğer insanlara, kültürlere, canlılara, çevreye, bireysel farklılıklara, kişisel alana
  3. Sorumluluk: Kişisel, sosyal, toplumsal ve akademik düzeylerde sorumluluk – Birlikte yaşama, birlikteliğe sahip çıkma
  4. Üretkenlik: Yakın çevresine ve topluma artı değer katma – Üretim – Tasarruf – Fikir – Çözüm
  5. Farkındalık: Kişisel ve insanlık bağlamında – Haklar ve sorumluluklar – Dünyayı ve Türkiye’yi anlama
  6.  Hoşgörü: İnsanlara, farklılıklara, inançlara

Değerler Eğitimi

Kurum, öğrencilerin akademik, sosyal ve bireysel gelişimleri arasında öncelik sıralaması yapmaz. Öğrencilerin bu üç alandaki gelişimleri kendilerinin, ailelerinin ve okullarının sorumluluğundadır. Bireysel ve sosyal gelişimde öncelikli hedef, öğrencilere yukarıda belirtilen kurumsal değerlerin kazandırılması ve bunların geliştirilmesidir. 

  1. Bütün çalışanlar, okul yaşamında değerlerin yerleşmesi için öğrencileri izleme, yönlendirme ve onlara model olma sorumluluğu taşırlar.
  2. Kurum, öğrencilerinin değerler eğitiminde sorumluluk sahibidir. Değerlerin kazandırılması, yerleştirilmesi ve geliştirilmesi zaman ve mekanla sınırlı düşünülmez. Tüm kampüs yaşantısında değerler temel alınır. Akademik programlar, öğrenci evi yaşantısı, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci meclisi çalışmaları, sınıf içi sorumluluklar, yetenek atölyeleri, geziler, etkinlikler gibi tüm alanlarda bahsi geçen değerlerin içselleştirilmesi için fırsat yaratılır. 
Ada Dijital Ajans