Matematik

Matematik Zümresi olarak amacımız öğrencilerimizin matematiğin bilim, teknoloji ve sanatın varoluş ve gelişiminde rol alan evrensel dilini anlamaları; matematiksel kavramları öğrenmenin yanında, akıl yürütme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme, sonuç çıkarma ve sentezleme gibi matematiksel becerilerini geliştirmeleri, matematik dilini kullanabilen, matematiksel bilgiyi transfer edebilen ve yaşamla ilişkilendiren, öğrenme sorumluluğunu almış bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin; matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri, temel matematiksel kavramları anlayarak doğru ilişkilendirebilmeleri, karşılaştırdığı problemlere dair akıl yürütebilmeleri ve çözüm üretebilmeleri temel hedeflerimizdir.

Derslerimiz; MEB müfredatına uygun olarak planlanırken, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini de karşılayacak bireysel farklılıklar göz önünde bulunduruluyor ve evrensel kazanımlarla destekleniyor. Okulumuzdaki tüm teknolojik donanımdan faydalanılıyor, konu içeriğine uygun tablet uygulamalarıyla öğrenim süreçleri destekleniyor. Ortaokulda Geogebra programı etkin olarak öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor, uygun konu ve kazanımlarda bütünleşik STEM uygulamaları gerçekleştiriliyor ve Eğitimde Sistem Düşüncesi uygulaması olan Stella sayısal modelleme yapmak için derslerimizde kullanılıyor. Matematik ve felsefenin ayrılmaz bir bütün olduğunun farkında olarak, derslerimize Çocuklar için Felsefe (P4C) uyaranları eklenerek matematiksel tartışmalar yapılıyor.

Öğrencilerimizin Darüşşafaka tarihine ışık tutmuş matematikçiler ile ilgili araştırma yapmaları ve ürün hazırlamaları sağlanıyor ve Darüşşafaka mezunu matematikçiler ile öğrencilerimiz buluşuyor. Her seviyede; günlük yaşam ile ilişkilendirilmiş ve uygun teknolojik uygulamaları içeren proje ödevleri veriliyor.

Öğrencilerimizin başarısı; öğretim programı kazanımları esas alınarak yazılı sınavlar, ödevler, quizler, dış değerlendirmeler ve projelerde alınan puanlarına göre tespit ediliyor.

Öğrencilerimiz, yıl boyunca, Kanguru, MatBeg, Tales ve CryptoMath ve TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılım gösterirler. Matematik Zümresi olarak Akıl Oyunları ve CSI Education gibi farklı yetenek atölyeleri de yürütülüyor. Öğrencilerimizin matematiğin farklı disiplinlerle olan ilişkisini keşfetmeleri amacıyla Dünya Pi Günü her yıl 14 Mart’ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ada Dijital Ajans