Yabancı Diller

Yabancı Diller Zümresi olarak amacımız; öğrencileri küreselleşen dünyaya hazırlamak, onların hayata bakış açılarını geliştirmek ve yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini iyi düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, her birinin yabancı dilde bilgiyi hayata geçirebilen, paylaşan, kendine güvenen ve yorum gücü gelişmiş, iletişimi güçlü bireyler olmalarını hedefliyoruz.

Akademik dürüstlüğü her zaman davranış olarak benimseyerek, eleştirel düşünme, araştırma yapma-sunma, hayal güçlerini kullanarak ürün oluşturma, edebi metin ve çalışmaların detaylı incelemelerinin yapıldığı derslerle de hedefimizi destekliyoruz.

İngilizce Zümresi ders müfredatı, Avrupa Dil Gelişim Çerçeve Programı yabancı dil hedefleri ile entegre edilmiştir. Programın “öğrenen özerkliği” yaklaşımı için yıllık plan oluşturulmuştur. Derslerde akademik yazma ve sunum, performans çalışmaları, metin ve film analizleri, blog oluşturma etkinliklerinin yanı sıra öğrencilerimizin kendi fikir ve projelerini üretip sunabilecekleri etkinlikler yapılıyor. Ders içi ve dışı çalışmalarda, grup ve ikili çalışmalara önem veriliyor.

Güncel ve farklı tema – konu başlıkları altında disiplinler arası planlamalarla İngilizce dersleri birbirini tamamlıyor. Reading (okuma); özgün hikâyelerden analiz, sentez ve değerlendirme çalışmalarını kapsıyor. Drama, Story Telling (Hikâye Anlatımı), Task Based Learning (Göreve Dayalı Öğrenim), Role Play (Rol Yapma), Critical Thinking and Cooperative Learning (Eleştirel Düşünme ve İşbirlikçi Öğrenme) ile müfredatımızdaki kavramlara göre uygulanıyor. “English Zone” uygulamasıyla iletişim dilinin sadece İngilizce olduğu, İngilizce sınıflarının, çalışma odalarının, araştırma odasının, medya odasının ve İngilizce bir kütüphanenin bulunduğu alanda öğrencilerimizin sadece İngilizce konuşmaları için doğal ortam sağlanıyor.

Her yıl 9. sınıflarda 2 adet FCE deneme sınavı, 10. sınıflarda 2 adet IELTS deneme sınavı ve 11. sınıflarda 2 adet IELTS deneme ve sene sonunda resmi IELTS sınavı uygulanıyor ve öğrencilerin uluslararası dil yetkinliği ölçülerek takip ediliyor. Böylece 11. sınıf seviyesi sonunda öğrencilerimizin gelmesini hedeflediğimiz C1 dil seviyesini belgeleyerek geleceklerine yön vermeleri destekleniyor.

Birinci yabancı dil olarak İngilizce dersi, Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İkinci yabancı dil olarak Almanca dersi veriliyor.

Zümremiz her yıl ekim ayının ortasında DŞMUN (Darüşşafaka Model United Nations) konferansını düzenliyor ve farklı okullardan katılımcı öğrencileri okulumuzda ağırlıyor. ESU münazara etkinliklerine, yurt içi ve dışı MUN konferanslarına, İngilizce bilgi, yazma yarışmalarına, Almanca okuma yarışmalarına katılım sağlanıyor. Bunların dışında İngiltere Marlborough College ile kardeş okul projesi kapsamında; internet üzerinden sunumların paylaşıldığı “SKYPE PAL” , “Summer Course” ve Sırbistan Zjecar Okulu ile kardeş okul kapsamında sunumların paylaşıldığı projelere katılımlar gerçekleşiyor. Aynı zamanda Almanya kardeş okul projesi kapsamında her yıl bir öğrencimiz Almanya’daki kardeş okulumuzda bir akademik yıl boyunca değişim programı kapsamında eğitim görüyor.

Yabancı Diller Zümresi olarak MUN&ESU ve Cinema Club yetenek atölyelerinde faaliyet gösteriyoruz.

Ada Dijital Ajans