Türk Dili ve Edebiyatı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ
Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi olarak önceliğimiz; ana dilini etkili ve akıcı şekilde kullanabilen, kendini sözlü ve yazılı olarak amacına uygun ve estetik bir biçimde ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizi; 21. yüzyıl becerileriyle donanmış, araştıran, sorgulayan, yorumlayan, yenilikçi, çağdaş, ulusal ve evrensel değerleri önemseyen, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı birer dünya vatandaşı olarak hazırlamak temel ilkelerimizdendir.

Öğrencilerimize, günümüz eğitim alanındaki mükemmellik anlayışı doğrultusunda ulusal müfredat (MEB) esas alınarak hazırlanan ders içerikleri, okuma kitabı seçimleri, ders içi etkinlikler teknolojinin yardımıyla uygulanıyor. Türk ve dünya edebiyatından seçilen romanların eleştirel okuma çalışmalarının yapıldığı okuma atölyeleri, öğrencilerin sanatsal bir etkinliğe katılarak sosyal öğrenme becerilerini ve estetik zevk anlayışını geliştirmeyi amaçlayarak düzenlenen tiyatro etkinlikleri, MEB müfredatı çerçevesinde planlaması yapılan akademik geziler (Sait Faik Abasıyanık Müzesi, Galata Mevlevihanesi, Aşiyan Müzesi) ile
öğrencilerimizin edebiyatı yaşamın dinamizmi içerisinde doğrudan deneyimleme fırsatı yakalamalarına rehberlik ediliyor.

Öğrencilerimizin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projelerde alınan puanlara göre tespit ediliyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi, Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) çalışmalarını 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar planlı şekilde yürütüyor. Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) hazırlık kapsamında çeşitli kaynaklar ve deneme sınavı örnekleri kullanılıyor.

Zümre öğretmenlerimizin danışmanlığında öğrencilerimiz ilçe, il ve ülke çapında yapılan görsel (senaryo, kısa film vb.), yazınsal (kompozisyon, öykü, deneme, şiir vb.) ve bilimsel proje yarışmalarına (TÜBİTAK) katılmaya teşvik ediliyor.

2006 yılından bu yana Türkiye genelinde yapılan ve gelenekselleşen “Hişt Hişt, Genç Sait Faik!” öykü yarışması düzenleniyor. Ayrıca Darüşşafakalı öğrenciler arasında Şair Nigar Hanım Şiir Yarışması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Slogan Belirleme Yarışması da bölüm etkinlikleri arasında yer almaktadır.

Her yıl yazın dünyasında dikkat çeken sanatçıları, öğrencilerle buluşturan söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi öğretmenlerinin rehberliğinde GeziYORUM, Fütürizm, Eleştirel Okuma atölyeleri yanı sıra Askıda Kitap, Büyüklerime Kitap Okuyorum projeleri yürütülmektedir.
Ada Dijital Ajans