Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Darüşşafaka Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Zümresi olarak amacımız öğrencilerin 21. yy. becerilerini geliştirmek; öğrencilere bilgi, medya ve iletişim teknolojileri okuryazarlıklarını kazandırmaktır. Tüm ders içeriklerinde dijital vatandaşlık ve farkındalık ilkeleri üzerinde durulmakta, öğrencilerimizin iyi bir dijital vatandaş olmaları ve bunu içselleştirmeleri hedeflenmektedir. 

Darüşşafaka’ya adım attıkları ilk günden başlayarak temel tablet eğitimlerini alan öğrencilerimiz, kendi içeriklerini oluşturmaya başlıyor, sosyal medya kanalları ve kişisel e-portfolyolarıyla   çağın getirdiği yeniliklere ayak uyduruyor. Akademik içeriklerini oluşturmaları için temel bilgisayar eğitimlerinin yanı sıra farklı seviyelerde Microsoft Office programı (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel) eğitimi alıyorlar. Alınan Office programları eğitimiyle öğrencilerimiz kapsamlı rapor hazırlama, etkileşimli sunum oluşturma ve ileri düzey excel kullanımı sağlanıyor. 5.sınıf itibarıyla tüm seviyelerde öğrencilerimizin problem çözme ve algoritmik düşünme becerileri kazanmaları için programlama eğitimleri veriliyor. Öğrencilerimiz Tinkercad ve Fusion 360 programları aracılığıyla üç boyutlu modeller tasarlıyor ve ürün çıktısı alıyor; nesnelerin interneti, makine öğrenimi gibi çağın son gelişmelerini deneyimleyerek günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve olası gelecek senaryoları hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Fusion 360 kullanarak kendi dronelarını tasarlıyor; Adobe Photoshop’u etkin kullanarak afiş, poster, broşür, kartvizit, logo vb. grafik tasarım gerektiren ürünleri hazırlıyor, Arduino UNO ve elektronik devre elemanlarını kullanarak grup çalışmaları yoluyla devre tasarımları geliştiriyorlar.

Öğrencilerimizin başarısı; sınavlar, ürün değerlendirmeleri ve projelerde aldıkları puanlarına göre tespit ediliyor.  Tüm ölçme çalışmaları uygulamalı gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerimiz teknoloji alanında/ilgili yarışmalara katılımları teşvik edilerek, katılmaları sağlanıyor

Ada Dijital Ajans