Üniversiteye Hazırlık

Hedef ve Amaç

Öğrencilerimizin akademik yeterlikleri doğrultusunda yapılan eğitim planlamalarıyla destekleyerek kariyer ve alanında en iyi üniversite hedeflerine ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz.

Üniversite Hazırlık Çalışmaları ve Program İçeriği

Bir yandan öğrencilerimizin lisenin ilk yıllarında, ilk defa karşılaştıkları fizik, kimya, biyoloji, coğrafya gibi derslere adapte olmaları sağlanırken, diğer yandan da üniversite hazırlığının temelleri oluşturuyoruz. Okuma kitapları, konu kazanım testleri, ünite değerlendirme testleri, yardımcı ders kaynakları ve yeni nesil sorularla öğrencilerimizi destekliyoruz. Temel Yeterlilik Testine (TYT) formatına aşinalık kazanmaları adına belirli dönemlerde konu bazlı deneme sınavları uyguluyoruz. Kariyer Ofisi ve Rehberlik Birimi tarafından uygulanan test, anket, bireysel görüşmeler ve envanter sonuçları öğrenci başta olmak üzere veli ve öğretmenlerimizle de paylaşıyor, tüm paydaşlarla iş birliği yapıyoruz.

11. sınıfta üniversite hazırlık çalışmaları hız kazanıyor. Derslerde kullanılan kaynak test kitap ve konu tarama testlerinin sayısı artıyor. Ders saatleri dışında, okul çıkışlarında ve hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) kursu uygulanıyor ve kurs programı dahilinde öğrencilerimizle TYT hazırlığı yapılıyor. 11. sınıflarda yıl içinde sıklıkla genel TYT deneme sınavları, konu kapsamlı Alan Yeterlilik Testleri (AYT) deneme sınavları ile öğrencilerimizin gelişimleri yakından takip ediliyor. Bu seviyede rehberlik çalışmaları hedef belirleme, mesleki açıdan kendini tanıma, üniversitelerin ve mesleklerin tanıtılmasına odaklanıyor.

12. sınıf müfredatı ve üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin sorumlu olduğu 9-10-11. sınıf müfredatı bir yıl içinde öğrencilere aktarılacak şekilde planlanıyor, öğrenim materyalleri bu doğrultuda seçiliyor. Hafta içi ve cumartesi günü dersler devam ediliyor ve yıl boyunca öğrencilerimize Özdebir, Töder gibi Türkiye geneli sınavlarında dahil olduğu onlarca YKS (TYT-AYT) deneme sınavı uygulanıyor. Öğrencilerimiz randevu sistemiyle hafta içi 4 gün 21.30’a kadar öğretmenleriyle birebir ofislerde soru çözümleri yapabiliyor. Ayrıca her deneme sınavı sonrasında konu analizlerine göre öğrencilerimizin eksik olduğu konular tespit edilip bu konuları tamamlamaya yönelik ek çalışmalar planlanıyor.

Ağustos, şubat ve mayıs aylarında yapılan yoğun kamplarla üniversite çalışmaları hız kazanıyor. Sene başında öğrencilerimizin üniversite ve bölüm hedefleri onlarla birlikte gözden geçirilerek, bu hedeflere ulaşabilmeleri için gerekli olan ortalama netler çıkarılıyor. Ayrıca öğrencilerimizin düzenli takibini sağlamak amacıyla “Koçluk” ve “Mentorluk”’ sistemi uygulanıyor.

Ada Dijital Ajans