Matematik

Matematik Zümresi olarak amacımız, matematik dilini okuyan ve doğru kullanan; akıl yürütme, ilişkilendirme, sınıflandırma, modelleme, genelleme ve sonuç çıkarma, çıkarılan sonucu ispatlama gibi matematiksel becerilere sahip; matematiksel bilgiyi farklı disiplinlere transfer eden ve teknolojiyi de kullanarak yaşamla ilişkilendiren; bağımsız bir çalışma heyecanı ve disiplini olan bireyler yetiştirmektir.

Tüm bunlarla birlikte, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar sunulan dört yıllık matematik programıyla; öğrencilerimizin matematiksel kavram ve prensipleri, tam ve kalıcı olarak öğrenmelerini sağlayarak; mevcut potansiyellerini en üst seviyeye taşımaları ve kariyer hedeflerini gerçekleştirebilecekleri en iyi üniversitelere yerleşmelerini destekleyecek bir üniversite hazırlık süreci de hedefleniyor.      

MEB müfredatı genel ve özel amaçları doğrultusunda çalışma yapılmakla birlikte program farklı kazanımlarla zenginleştiriliyor. Öğrenim dili İngilizcedir. Dersler planlanırken, öğrencilerin tam öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra, onların 21. yüzyıl bireyleri olarak yetişmelerini destekleyecek; teknolojiyi aktif kullanarak gerek grup gerekse bireysel çalışmalar içeren ders içerikleri tasarlanıyor. Ayrıca, öğrencilerimizin araştırma ve sorgulama becerilerini geliştiren, günlük yaşam içerikli performans çalışmaları da sunuluyor. Sonuç değerlendirmesi olarak her yarıyıl uygulanan üç yazılı sınavın yanı sıra; küçük sınavlar, ünite değerlendirme sınavları, araştırma ödevleri, grup ve bireysel sunum çalışmalarıyla süreç değerlendirmesi de yapılıyor.

Ortaöğretim öğrencilerinin matematik alanında yaratıcı yönlerinin ortaya çıkmasına destek olmak, onları bilimsel araştırma yapmaya özendirmek ve bu alanda öğrencilerin birbirleriyle iletişim ve paylaşımda bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen “Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması” zümremizin ve okulumuzun en önemli etkinliklerinden biridir. 

Her yıl şubat ayında gerçekleştirilen bir sınavla ve matematik ders notlarına göre belirlenen 11.sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup, Nesin Matematik Köyü Üniversiteye Hazırlık Yaz Kampı’na katılıyor.

Öğrencilerimizin özgüvenini pekiştirmek, çeşitli platformlardaki görünürlük ve farkındalıklarını artırmak adına; TÜBİTAK araştırma projeleri yarışması, TZV Şampiyona, ulusal ve uluslararası dijital platformlarda düzenlenen çeşitli matematiksel söyleşi ve etkinlikler, üniversitelerin düzenlediği matematik festivalleri gibi yarışma ve etkinliklere katılımları da destekleniyor. 

Zümremiz öğretmenleri tarafından yürütülen, “Akıl Oyunları” yetenek atölyesiyle; matematiği sayılar ve formüllerin ötesinde gören, sonuçtan çok sürece değer veren, eğlendirirken düşündüren oyunlardan vazgeçmeyen öğrencilerimizin; bazen tarihe adını yazmış bir matematikçinin hayat hikayesini inceleyip, analiz ederek, çoğu zaman da çeşitli zeka oyunları oynayıp bu oyunlar için stratejiler geliştirerek; oyun teorisi fikrine geçiş yapmaları hedefleniyor. “Ulusal Projelere Hazırlık” yetenek atölyesinde ise amacımız öğrencilerimizi bilimsel araştırma yapmaya heveslendirmek, bir problemin çözümüyle uğraşmanın yaratıcılıklarını geliştiren ve bakış açılarını genişleten süreçlerini fark ettirmektir.

Ada Dijital Ajans