Türkçe

Türkçe Zümresi olarak önceliğimiz okuma kültürü gelişmiş, iletişim becerileri yüksek, okuduğu metinleri yazıldıkları dönem ile ilişkilendirerek yorumlayabilen, ana dillerini yetkin bir biçimde kullanabilen, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizi; 21. yüzyıl becerileriyle donanmış, araştıran, sorgulayan, yorumlayan, yenilikçi, ulusal ve evrensel değerlere önem veren, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı bireyler olarak hazırlamak temel ilkelerimizdendir.

Öğrencilerimize, öğrendiklerini pekiştirmelerini, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini, yorum ve düşünce üretme yetilerini geliştirmelerini sağlayacak ders içerikleri ve etkinlikler teknolojinin yardımıyla uygulanıyor.

Farklı metin türlerini inceleme, çeşitli yazı türlerinde ürün yaratma, araştırma yapma, sunum hazırlama, okunan kitaplarla ilgili eleştiri yazıları yazma gibi haftalık, aylık ve dönemlik çalışmalar yapılıyor.

MEB ulusal müfredatı esas alınarak öğrencilerimizin seçilen zengin materyaller ve gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma becerilerini geliştirmelerine, okudukları metinler aracılığı ile Türk ve Dünya Edebiyatından şair ve yazarları tanımalarına rehberlik ediliyor.

Derslerde Türk dilinin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklerine dikkat çekilip; öğrencilerimizin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına, Türk ve Dünya edebiyatının seçkin eserlerinden her yıl için en az dört kitabı okumaları ve incelemelerine olanak sağlanıyor. Her yıl seçilmiş yerli ve yabancı sekiz edebiyat ürünü, çalışma kâğıtları, video, dinleme metinleri gibi pek çok öğrenim materyali farklı web 2.0 araçları ile öğrencilerimize zenginleştirilerek sunulup, farklı disiplinlerle (sanat vb.) iş birlikçi öğrenme ortamları oluşturuluyor.

Derslerde yapılan uygulamaların yanı sıra, öğretim programı kazanımları çerçevesinde gezilerle (Karikatür Evi gezisi vb.) öğrenme ortamları zenginleştirilip, İstanbul’un kültürel ve sanatsal ortamından yararlanabilmeleri için öğrencilerimizin sergi, tiyatro, konferans vb. etkinliklere katılımlarına rehberlik ediliyor.

Mezunumuz Ahmet Rasim’in anısını yaşatmak için 2008 yılından bu yana her yıl Türkiye genelinde ortaokullar arası “Ahmet Rasim Yaşıyor” köşe yazısı yazma yarışması düzenleniyor.

Zümre öğretmenlerimizin danışmanlığında öğrencilerimiz ülke, il, ilçe ve okul çapında yapılan yazınsal (kompozisyon, öykü, şiir, deneme vb.) yarışmalara şiir dinletilerine, radyo tiyatrolarına, karikatür yapım atölyelerine Katılmaya teşvik ediliyor.

Öğrencilerimizin başarısı; öğretim programı kazanımları esas alınarak yazılı sınavlar, kitap raporları/sınavları/ürünleri, yazı çalışmaları, ödevler ve projelerde alınan puanlara göre tespit ediliyor.

Ada Dijital Ajans