Fen Bilimleri

Fen Bilimleri Zümresi olarak hedefimiz Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş, meraklı, araştıran sorgulayan, bilimsel süreç becerilerine hakim, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip eden, yenilikçi bakış açısına sahip, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış, çevresine ve çevre problemlerine duyarlı, karşılaştığı sorunları bilimsel yöntemlerle çözebilme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrencilerin, öğrendiklerini yaparak-yaşayarak gerçek yaşam örnekleri ile eşleştirip anlamlandıran, bilimsel, analitik ve hızlı düşünebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda görünürlüğü yüksek, etik ve toplumsal kurallara, değerlere saygılı bireyler olmalarını önemsiyoruz.      

Fen Bilimleri Zümresi kapsamında fizik, kimya, biyoloji, trafik kültürü ve sağlık bilgisi dersleri okutuluyor; fizik, kimya biyoloji derslerinin öğrenim dili İngilizcedir.     

Ders içerik ve materyalleri bireysel farklılıkları ve öğrenme stillerini dikkate alan ve yenilikçi teknolojilerle uyumlu biçimde oluşturuluyor.      

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çalışmaları 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar planlı şekilde yürütülüyor. Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) hazırlık kapsamında yardımcı kaynaklar, MEB kazanım testleri, OGM (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü) tarafından yayınlanan materyaller, tarama testleri, branş denemeleri ve TYT, AYT deneme sınavları uygulanıyor.  11. sınıflarda ayrıca YKS biriminden TYT ve AYT hazırlık desteği alınıyor.

Okulumuzda yaparak, yaşayarak öğrenmeye önem veriliyor ve bu kapsamda laboratuvar uygulamalarına öğretim programında çok geniş yer buluyor. Okulumuzda fizik, kimya, moleküler biyoloji ve genetik, 3D laboratuvarları ile Tekno Girişimcilik, Gençlik Merkezi (TGGM), planetaryum ve gözlemevi bulunuyor. Laboratuvarlarımız müfredat deneylerini gerçekleştirmenin yanında, bilimsel araştırma projelerinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayabilecek fiziki donanımdadır.

Uygulanan yetenek, ilgi ve tercih envanter sonuçlarına uygun olarak planlanan ve yürütülen ders dışı etkinlikler ile yetenek atölyelerinde öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik bilgiyi pratik etme fırsatı buluyor ve kariyer planlamalarında bu birikimlerini değerlendirebiliyor, mühendislik altyapısı ile mezun olma şansına sahip oluyorlar. Fen Bilimleri Zümresi öğretmenlerinin danışmanlık yaptığı FRC, 3D Tasarım Atölyesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, TÜBİTAK Proje Hazırlama Yetenek Atölyeleri ile yapay zeka ve derin öğrenme sınıfı bulunuyor.

Öğrencilerimiz öğretmenlerinin danışmanlığında bilimsel araştırma projeleri hazırlıyor ve TÜBİTAK vb. resmi ve özel kurumların düzenlediği bilimsel araştırma projeleri yarışmalarına katılıyor.     

3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması, zümremizin her yıl gerçekleştirdiği geleneksel etkinliklerdendir. 

Ada Dijital Ajans