Teknoloji ve Öğrenim Birimi

Eğitimde Dijital Dönüşüm

1863’ten beri Darüşşafaka Eğitim Kurumları ileri teknoloji yatırımlarını aksatmadan sürdürmektedir. Gelişmiş donanım ve imkanlara sahip olan okulumuz, güncel dünyanın hedeflediği yeterlilikte öğrenciler yetiştirmektedir.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla Darüşşafaka’da eğitim gören tüm öğrencilere ve öğretmenlere dijital kaynaklar sunulmaktadır. Öğrenim de teknoloji entegrasyonunun başarılı bir şekilde sağlanmasının en büyük avantajlarından birisi donanım kaynaklarıdır. Her öğrenci için tabletle eğitim alma şansı bulunmaktadır. Bunun dışında gelişmiş teknolojinin var olduğu bilgisayar laboratuvarları, karma laboratuvar (VR, AR, XR), fen laboratuvarları ve 3D modelleme laboratuvarı ile öğrencilere farklı öğrenme ortamları ve üretim imkânı sunulmaktadır. Kampüs içerisinde yer alan TGGM ( Tekno Girişimcilik ve Gençlik Merkezi) ile öğrencilere robotik çalışmaları ve maker çalışmaları için geniş çalışma ortamları sunulmaktadır.

Sadece Bilişim Teknolojileri dersi kapsamında değil tüm derslerde teknoloji aracılığıyla öğrenim tasarımları yapılmakta, öğrencilere farklı öğrenme ortamları sunulmaktadır. Bu nedenle tüm branş derslerinde teknoloji önemli bir yer edinmektedir.

Öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonra da gelecek dünya gerekliliklerine hazır hale getirmek için beşinci sınıftan itibaren tüm derslerde öğrencilerin üretim sağladığı ürünlerin sergilenmesi ve arşivlenmesi amacıyla e-portfolyo çalışmaları yürütülmektedir. Tüm bu çalışmalar yapılırken öğrencilerimiz ile dosya yönetimi, yedekleme ve arşivlemenin önemi üzerinde durulmaktadır.

Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin etkileşimli çalışmaları kurumumuzun LMS sistemi üzerinden yürütülmektedir. Öğrencilerimizin Darüşşafaka’da öğrenim gördükleri süre boyunca tüm kişisel, akademik, sosyal-duygusal ve sağlık gelişimleri takip edilmektedir. Çalışmaların hepsi teknolojik alt yapı ile desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin dijital üretim sağlamalarının yanında; dijital vatandaşlık, siber zorbalık, etik, problem çözme becerisi, dijital güvenlik, dijital okur yazarlık, analitik düşünce ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalar yetenek atölyeleri ile de desteklenmektedir. Kurumumuz öğrencilerimizin dijital becerilerinin gelişimini destekleyerek, 3D Tasarım ve Baskı, Daçka Makers, FRC Robot, FLL Robot, FTC Robot, VEX, Sumo, İHA, Arduino, STEM ve Yapay Zeka yetenek atölyeleriyle de gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimizin güncel dünyaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar.

Kurum içi ve kurum dışı teknoloji eğitimleri düzenlenerek mesleki gelişim çalışmaları sağlanmaktadır. Teknolojinin sürekli gelişim halinde olması nedeniyle de gelişmeleri yakından takip ederek kurumun vizyoner ve teknik alt yapısına uygun sürekli çalışmalar yürütülür. Dijital dönüşüm kapsamında oluşturulan dijital liderler komitesi dünyadaki gelişmeleri takip ederek kendi alanlarına ve okulun bütününe bu çalışmaları yansıtırlar. Okul bünyesinde oluşturulan Teknoloji ve Öğrenim Birimi eğitimde teknolojinin yerleşmesi ve sürekliliği için öğretmen eğitimleri, müfredat geliştirme çalışmaları ve altyapı düzenlemeleriyle eğitimde dijitalleşmeyi destekler ve öncülük eder.

Ada Dijital Ajans