Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Bir sivil toplum örgütü tarafından açılan ilk özel okul olarak 1873’ten bu yana varlığını sürdüren Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklar 5. sınıftan liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl süreyle tam burslu ve yatılı okuyor.  Yabancı dil ağırlıklı, nitelikli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlenmiş 1.000’e yakın öğrenci; İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişiyor. Ülkemizin 72 ilinden öğrencinin eğitim gördüğü Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda öğrencilerin %60’ı İstanbul dışından, %40’ı ise İstanbul’dan geliyor. İstanbul dışından gelen öğrencilerimiz, hafta sonlarını da Darüşşafaka’da geçiriyor.

1863'ten beri eğitimde fırsat eşitliği...

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okuyan öğrencilerin eğitim giderlerinin yanı sıra giyim, barınma, beslenme ve sağlık hizmetleri gibi tüm ihtiyaçları 1863 yılında kurulan Darüşşafaka Cemiyeti’ne yapılan bağışlarla karşılanıyor. Dönemin devlet adamı Yusuf Ziya Paşa önderliğinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmet Esat Paşa ve Ali Nâki Efendi tarafından kurulan Darüşşafaka Cemiyeti’nin başlangıçtaki amacı, yoksul ve geri kalmış halkın eğitim ve öğretimine yardımcı olmaktı. Beyazıt’taki eski Valide Mektebi’ni onartan Cemiyet, çoğunluğunu Kapalıçarşı’daki esnaf gençlerin oluşturduğu yoksul ve geri kalmış halkın eğitimi için aralarında vatan şairi Namık Kemal’in de bulunduğu dönemin pek çok aydınının burada gönüllü öğretmenlik yapmasını sağladı. 1868’e gelindiğinde ise Cemiyet, Sultan Abdülaziz Han’ın yaptığı bağışla satın alınan İstanbul Fatih’teki arsaya inşa edilmek üzere İtalyan mimar Barironi’nin tasarladığı ve planını Dolmabahçe Sarayı’nın mimarbaşı Ohannes Kalfa’nın çizdiği okul binasının inşasına başladı.

Kız ve erkek öğrencilerin aynı çatı altında eğitimlerine uygun, çağın çok ilerisinde imkânlara sahip olan Okul; 25 Haziran 1873’te “Darüşşafakat’ül İslamiye” adıyla kapılarını parasız, yatılı ve özel statülü olarak açtı ve 28 Haziran 1873’te ilk dersle Türkiye eğitim tarihindeki yerini aldı.

Eğitimle Değişen Yaşam: Darüşşafaka Eğitim Kurumları

1800’lü yılların sonlarında, ülkemizde Batılı tarzda eğitim veren okulların sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadar azdı. Bu okullardan biri olan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı diğerlerinden ayıran temel fark ise ilk günden beri “eğitimde fırsat eşitliği” misyonunu benimsemesiydi. Benzer okullar varlıklı ailelerin çocuklarını kabul ederken, Darüşşafaka’da sadece babası hayatta olmayan ve ailesinin maddi durumu yetersiz olan çocuklar okuyabiliyordu. Dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim programlarının içeriği, ismi ya da faaliyet mekânını yenilese de “eğitimde fırsat eşitliğini” yaşatan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, yaşamları, eğitimle değiştirmeye devam ediyor.

Çağın Gereklerine Göre Değişen ve Gelişen Eğitim Programı

Tarihi boyunca dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim içeriğini değiştiren Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Osmanlı Dönemi’nde süregelen savaşlarda Batılı milletlerin kullandığı telgrafın önemli bir araç haline gelmesi nedeniyle telgrafçılığı eğitim programına dâhil etmiş, Cumhuriyet’in ilanından sonra doğan öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek için öğretmen yetiştiren bir okul işlevi üstlenmişti. Darüşşafaka’nın bir diğer özelliği ise hiçbir zaman eğitim kalitesinden taviz vermeyen bir okul oluşudur. Öyle ki 1873-1884 yılları arasında Darüşşafaka’dan mezun olanlar, yüksekokul mezunu sayılmıştır. Günün ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi analiz eden ve bugünden geleceğin eğitimine yönelik tasarımlar ortaya koyan Darüşşafaka, 2015 yılında hazırladığı stratejik planıyla eğitimde dönüşüm ve dijitalleşme adımlarını atarak çalışmalarına başlamıştır.

1955'ten Bu Yana İngilizce Eğitim

Tarihi boyunca daima ülkemizin en saygın eğitim kurumları arasında yer alan Darüşşafaka’da 1955’ten bu yana İngilizce ağırlıklı eğitim veriliyor. Güçlü yabancı dil eğitimi ile çok iyi düzeyde İngilizce öğretimi yapan Darüşşafaka’da matematik ve fen bilimleri derslerini de  uluslararası bilim dili olarak kabul gören İngilizce olarak işleniyor.

1971'den Bu Yana Karma Eğitim

Yaklaşık yüz yıl boyunca sadece erkek çocuklarını kabul eden, kapılarını 1971’de kız öğrencilere de açan Darüşşafaka’daki bugün kız-erkek öğrenci sayılarını birbirine yakın seyrediyor.

Fatih'ten Maslak'taki Modern Kampüse

İstanbul Fatih’te yüz yirmi yıl boyunca eğitim verdiği tarihi binasından 1994’te İstanbul Maslak’taki modern kampüsüne taşınan Darüşşafaka’da, sınıflar en fazla 20 öğrenciden oluşuyor ve öğretmen başına ortalama 6 öğrenci düşüyor. Dijital dönüşüm temelinde her öğrenci ve öğretmende tablet bulunuyor. Ayrıca her öğretmen bir dizüstü bilgisayarla destekleniyor. Sınıflar ise bu donanıma hizmet edecek şekilde güçlü bir altyapıyla donatılıyor. Bugün Darüşşafaka Eğitim Kurumları, güçlü akademik birikim için güçlü öğretmen kadrosu ve k12 bütünlüğü ile yabancı dil, ulusal ve uluslararası sınavlara öğrenci hazırlama; 21. yüzyıl becerileriyle donatılan program ve rekabetçi ortama öğrencilerini hazırlama çalışmalarıyla birlikte değerleriyle bir bütün iyi insan yetiştirmeyi temel alıyor. Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri; analiz ve sentez becerilerini geliştirmek için fizik, kimya, bilgisayar gibi dersler laboratuvar ortamında yapılıyor ve bu beceriler sanal laboratuvar programıyla destekleniyor.  

Türkiye’nin ortaöğrenim düzeyinde ilk yapay zeka sınıfını, ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni açan ve ilk 3D Printer Atölye ve Yarışması’nı düzenleyen Darüşşafaka’da STEM eğitimi (Science, Technology, Engineering and Math), kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm eğitimi veriliyor.

Yetenek Odaklı Eğitim

Akademik gelişim kadar sosyal ve kültürel gelişime de önem verilen Darüşşafaka’da, öğrencilerin yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için 70’e yakın yetenek atölyesi bulunuyor. Öğrenciler, Darüşşafaka’nın kapısından içeri girdikleri andan itibaren ilgi ve yeteneklerine göre en az bir müzik enstrümanını çalmayı öğreniyor ve bir spor dalının eğitimini almaya başlıyor. ‘’Yetenekten Kariyere’’ projesi başlatan Darüşşafaka Eğitim Kurumları yetenek atölyeleri kurdu. Yetenek Akademisi Programıyla Darüşşafaka ‘’Yetenek Haritası’’ ortaya çıkarıldı ve dokuz farklı alanda yetenekler taranarak öğrenciler bu alanlara yönelik atölyelerde eğitim almaya başladı. 21. yüzyıl becerilerine ait tüm çalışmalar okul müfredatının içine eklenerek, “Yetenekten Kariyere” projesi kapsamında “Kariyer Ofisi” oluşturuldu.

Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalıyor, Bir Spor Dalıyla İlgileniyor

Öğrencilerimiz, okula başladıkları andan itibaren bir müzik enstrümanının eğitimini almaya ve bir spor dalıyla ilgilenmeye başlıyor. Okul sonrası yaşam programıyla birçok alanda eğitim alan öğrenciler, basketbol, futbol, voleybol sahaları, spor salonları, jimnastik ve kondisyon salonlarında spor yapabiliyor ve her ders yılında bilim, matematik, spor, sanat, İngilizce, edebiyat gibi farklı branşlardaki yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor.

Darüşşafaka Nasıl Öğrenci Alıyor?

Uzun yıllar sadece babası hayatta olmayan öğrencilere eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 14 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen tüzük değişikliğiyle bu fırsatı annesi hayatta olmayan çocuklara da tanımaya başladı. Bu kararın ardından annesi hayatta olmayan ilk öğrenciler, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Darüşşafaka sıralarındaki yerlerini aldı.

Kuruluşundan bugüne sınavla öğrenci kabul eden Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın giriş sınavına 2012 yılına kadar ilköğretim 3. sınıf öğrencileri katılabilirken, 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte 2013 yılından itibaren sadece 4. sınıf öğrencileri başvurabiliyor. 

Bugün babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları iyi bir eğitim için yetersiz, yetenekli 4. sınıf öğrencileri her yıl Mayıs ya da Haziran ayında Türkiye genelinde düzenlenen Darüşşafaka Giriş Sınavı’na başvurabiliyor. Sınavda başarılı olan, ardından yapılan mali araştırma ve sağlık kurulunda geçen öğrencilerin Darüşşafaka’daki sekiz yıllık tam burslu ve yatılı eğitim yolculuğu başlıyor.

2008 yılında giriş sınav sisteminde değişikliğe giden Darüşşafaka; matematik ve Türkçe sınavıyla birlikte; öğrencilerin zihinsel ve yaratıcı düşünme yeteneğini değerlendiren genel yetenek sınavını da giriş sınava eklemiştir.

Üniversite Bursları

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda sekiz yıllık tam burslu, yatılı, uluslararası standartlarda nitelikli bir eğitim ve öğretim sürecinin tamamlayarak, yükseköğrenime başlayan mezunlar, yükseköğrenim hayatları boyunca da burs desteği alıyor.

Tarihe Mal Olmuş Bazı Darüşşafakalılar

Matematikçi Salih Zeki (DŞ’1882); yazar, gazeteci, tarihçi ve siyasetçi Ahmet Rasim (DŞ’1883); edebiyatçı İsmail Safa (DŞ’1886); bestekar Kazım Uz (DŞ’1890); şair, yazar, eğitimci Ali Kami Akyüz (DŞ’1891); Türkiye’de çağdaş belediyecilik çalışmalarını başlatan, Osmanlı-Türk şehircilik ve belediyecilik tarihinin güncel işleyişini ülkemizde ilk defa bilimsel olarak inceleyip nitelikli eserlere dönüştüren Osman Nuri Ergin (DŞ’1901); ressam Mahmut Cuda (DŞ’1918); ressam Muhittin Sebati (DŞ’1920); şair, eğitimci, edebiyat araştırmacısı ve siyasetçi Vasfi Mahir Kocatürk (DŞ’1927); yazar Aziz Nesin (1926-28 arasında iki yıl Darüşşafaka’da okumuştur); ultrasonografinin öncüsü Prof. Dr. Adnan Sokullu (DŞ’1929); sinema ve tiyatro oyuncusu İhsan Devrim (DŞ’1937); edebiyat eleştirmeni Berna Moran (DŞ’1939); bürokrat ve Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz (DŞ’1945); karikatürist Tekin Aral (DŞ’1957); tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Tolga Aşkıner (DŞ’1959) ve niceleri…

Öğrencilerimize Sunduğumuz Olanaklardan Bazıları:

 • 20-24 öğrenci kapasiteli, her türlü teknik donanıma sahip derslikler,
 • Her 6 öğrenciye bir öğretmen,
 • İngilizce eğitim,
 • Teknoloji ile tam desteklenen program, tabletli eğitim
 • Bilim, sanat, kültür dergileri, bilgisayarları, interneti olan ve bireysel ya da grup çalışma odalarını içeren tam donanımlı kütüphane,
 • Açık-kapalı basketbol ve voleybol sahaları, futbol sahası, atletizm pisti, aletli jimnastik ve kondisyon salonu, çok amaçlı spor salonları
 • Kampüsün her noktasında kablosuz internet erişimi,
 • 2.500 kişilik kongre, konser ve gösteri salonu,
 • 1.150 kişilik amfitiyatro,
 • 1.200 kişiye hizmet sunulabilen çağdaş yemekhane,
 • Çalışma merkezleri, bilgisayar odaları, dinlenme ve televizyon salonları, çamaşırhane, terzi gibi alanları bünyesinde barındıran 1.000 öğrenci kapasiteli yatakhane,
 • Öğrencilerin psikososyal problemleri için uzman kadroyla hizmet veren psikolojik danışman ve rehberlik servisi,
 • Uzman doktor, psikiyatr, diş doktoru ve hemşirenin görev yaptığı, 24 saat hizmet veren revir,
 • Farklı alanlarda ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yetenek atölyeleri,
 • P&G Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Planetaryumu ve Gözlemevi...
 • Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi
 • Tam donanımlı bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji ve genetik laboratuvarı

DARÜŞŞAFAKA MARŞI

Darüşşafakalıyız biz

Yurda nur saçar bilgimiz

İlmin yolunda rehber olacak

Bu yuva evladıyız

Var ol sen her an

Şefkat yuvamız

Bu yurt uğrunda çarpan yürekle

Hep sana bağlıyız biz

Bu yurdun her köşesine

Dağılırız hep sevinçle

Kalplerde iman, gözlerde ateş

Hep sana bağlıyız biz

Senin uğruna

Canımız feda

Yüreğimizden kopan seslerle

Ant içmişiz sana biz

 

Tahir Sevenay

Ada Dijital Ajans