Kalite Politikası

Darüşşafaka Cemiyeti; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocuklara, çağdaş eğitim esasları doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak eğitim vermek, yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde, değerleriyle bir bütün halinde lider bireyler yetiştirmek amacıyla faaliyet gösterir.  Bu faaliyetin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve kurum kültürünü sağlamak amacı ile üst yönetim tarafından, aşağıda ifade edildiği şekilde Darüşşafaka Kalite Politikası oluşturulmuş olup, tüm faaliyetlerinde, tüm birimlerinde ve sürekli olarak uygulanmaktadır. 

  • Darüşşafaka Cemiyeti’nin Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak üstlendiği öncü rolü, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” mottosunu, güvenilir ve köklü imajını güçlendirmek için “eşitlik”, “saydamlık” ve “hesap verebilirlik” ilkelerine bağlı kalarak tüm kurum ve kuruluşlarını yönetmek,
  • Gelişen teknolojileri takip ederek ve uygulayarak öğrencilerinin, en iyi seviyede eğitim görmesini sağlarken, sosyal ve kültürel aktiviteler ile sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmak,
  • En iyi eğitimin örnek davranış ve tutumlar ile verilebileceğinin farkında olarak her anlamda donanımlı, yetkin ve yetkili kadrolar oluşturmak ve sürekli eğitimler ile kadroların gelişimini sağlamak,
  • Bağış kaynaklarını ve kalitesini geliştirerek, bağış gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Darüşşafaka Rezidanslarında bağışçılarımızın gerek bedensel, gerekse zihinsel olarak sağlık içinde yaşamaları ve hayatlarını mutlu ve huzurlu geçirmelerini sağlamak amacıyla uzman ekipler ile çalışmak,
  • Yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,
  • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde Liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hizmet kalitesini arttırmak ve beklentinin üstünde hizmet gerçekleştirmek,
  • Kaynakları verimli ve etkin kullanarak hizmet sürekliliğini sağlamak.

Yönetim Kurulu

Tarih: 25.02.2020 / Karar No: 7

Ada Dijital Ajans