STEM Eğitimi ve Bütünleşik Öğretmen Projesi “Meet and Greet” Çalıştayı

STEM Eğitimi ve Bütünleşik Öğretmen Projesi kapsamında Sencer ÇORLU ve Zerrin DOĞANÇA KÜÇÜK   6 Eylül 2016 günü Darüşşafaka Lisesi öğretmenleri ile buluştu. Tüm lise kadrosuna yönelik gerçekleşen ‘’Meet and Greet’’buluşmasının ardından ikinci oturumda lise fen ve matematik öğretmenleri ile bir çalıştay gerçekleştirildi.

img_0873

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitim; fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle bütünleşmiş bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi, teorik bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine olanak tanıması açısından oldukça önemlidir.

Yeni Çağ, bireylerden üretici olmasını beklemekte; bu durum ise bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi için birçok alanda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları yanında, özellikle mühendislik alanında yetkin olmalarını gerektirmektedir. STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması, çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması bu yaklaşımı günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Darüşşafaka Okulları olarak STEM eğitimini en iyi biçimde verecek laboratuvarları kurmak, STEM eğitimini örnek teşkil edecek bir şekilde yapılandırmak, öğretmenleri ve öğrencileri bu konuda eğitmek bu alandaki hedeflerimizi oluşturmaktadır. Bu amaçla okulumuz  bünyesindeki TGGM’nin  bir STEM merkezi  olarak hizmet vermesi hedeflenmektedir.

STEM eğitimi farklı alanların oluşturduğu disiplinler arası bir yaklaşımı kapsasa da esas vurguladığı noktanın teknoloji ve mühendislik olduğunu söylemek mümkündür. ABD’de STEM konusuna yönelik yapılan  incelemelerde fen, matematik, mühendislik ve teknoloji alanındaki çalışmaların farklı birimler altında yürütülse de birbirleriyle bütünleşmiş olduğu gözlemlenmiştir.

STEM eğitimi, gerek bilimsel – teknolojik ilerlemeye gerekse yenilikçiliğin geliştirilmesine ve sürdürülebilir olmasına yaptığı katkı nedeniyle çok önemlidir.

Ada Dijital Ajans