Sezin Okullarında “Etik Zirvesi”ne Katıldık

9 Nisan 2019 tarihinde Sezin Okullarının ev sahipliğinde düzenlenen ve Özel Okullar Birliğine bağlı okulların katıldığı “Etik Zirvesi”ne; 10. sınıf düzeyinde Gizem Özelmacı, Zeynep Özmen, Erkan Dermancı, Taylan Uçar, Ege Güney, Çağla Çinkılıç, 11. Sınıf düzeyinde de Seher Demirel isimli öğrencilerimiz ile katılım sağladık.
Özel Okullar Birliğine üye olan Özel Alman, Özel Alev Okulları, Üsküdar Amerikan Lisesi, İELEV Özel Lisesi, Sezin Lisesi ve okulumuzun davetli olduğu çalıştayda öğrencilerimiz etiğin uygulama alanlarına yönelik oturumlarda, moderatörler eşliğinde düşüncelerini tartışıp gün sonunda seçtikleri konulara ilişkin manifestolarını kaleme aldılar.
Gün sonunda Sosyal Sorumluluk Etiği alanında Gizem Özelmacı ve Medya Etiği alanında Zeynep Özmen manifestolarını izleyicilere aktardılar.

Ada Dijital Ajans