Sait Faik Müzesi’ndeydik

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak 15 Kasım 2018 tarihinde 9. sınıf öğrencilerimizle Hikâye Ünitesi kapsamında Sait Faik Abasıyanık Müzesi’ne gezi düzenledik. Öğrencilerimiz, Türk edebiyatının en önemli hikâyecilerinden biri olan Sait Faik’in müzeye dönüştürülen Burgazada’daki evine gitmeden önce “Semaver” kitabındaki hikâyeleri okudular.

Okudukları hikâyelerle ilgili çalışma hazırladılar ve sınıflarında arkadaşlarına sunumlar yaptılar. Böylece denizi, balıkçıları, çok sevdiği ada yaşamını, sıradan insanların sorunlarını gerçekçi bir dille kaleme alan Sait Faik’in hikâyeciliğini öğrendiler. Öğrendiklerini Sait Faik’in yaşadığı, hikâyelerini yazdığı ortamla ilişkilendirip okulumuzun bağışçısı da olan yazarı daha yakından tanıma fırsatı buldular.

Ada Dijital Ajans