Rahmi Koç Müzesi’ndeydik

20140411_102923
Sosyal Bilimler Bölümü, 9-10-11 Nisan 2014’te 5. sınıf öğrencileri için Rahmi Koç Müzesi’ne gezi düzenledi.
Gezi, Sosyal Bilgiler dersinin “Adım Adım Türkiye”, “Ürettiklerimiz” ve “Gerçekleşen Düşler” adlı üç ünitesi kapsamında “kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterme, kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturma, ihtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirme, çevresindeki teknolojik ürünleri kullanım alanlarına göre sınıflandırma, kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrama” kazanımlarının pekiştirilmesini sağladı.
Gezi sırasında öğrencilerimiz ,ulaşım alanında kağnılardan, arabalara ve buharlı otomobillere geçişe kadar yaşanan serüveni kağnı ve Malden Ford otomobil örneklerini inceleyerek öğrendiler.
Üretim alanında da örnek zeytinyağı fabrikasında gerçekleştirilen müze uzman eğiticilerin verdiği uygulamalı eğitim sayesinde geçmişte buhar gücüyle çalışan makinelerle üretim yapan fabrika hakkında ayrıntılı bilgiler edindiler.
Ayrıca at arabaları, traktörler, Anadol ve birçok marka otomobil örneğini, buharlı makineler ve içten yanmalı motorlar ile hava, deniz ve demiryolu ulaşımına yönelik araçları yakından görüp inceleme fırsatı buldular. Gezi sonrasında nostaljik dükkanları gezen öğrencilerimiz halen var olan mesleklerle günümüzde işlevi kalmamış meslekleri görme ve dükkanlarını karşılaştırma olanağı buldular.
20140411_105728

20140411_111755

Ada Dijital Ajans