JMUN 2018

Bu yıl 12.si gerçekleştirilen Hisar JMUN 2018 konferansına Türkiye genelinde 770 öğrenci katılmış olup Darüşşafaka Ortaokulu JMUN Kulübü öğrencilerimiz de Birleşmiş Milletler’in küçük bir modeli olan konferansta İsveç’i delege olarak temsil ederek 4 gün süren oturumlarda farklı komitelerde diğer katılımcı delegeler ile dünyanın güncel meselelerini münazara becerilerini kullanarak tartışma ve çözüm önerileri getirme konusunda tecrübe edinmişlerdir. Öğrencilerimizden bir tanesi de açılış töreninde bir açılış konuşması yapmıştır.

18-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşen konferansta Globalleşme ve ortak dil kullanımı teması işlenirken gündemde yer alan siyasi, ekonomik ve çevresel sorunların yanı sıra dünyadaki güvenlik ve insan hakları ihlalleri üzerine çözüm önerileri getirildi.

Junior Model United Nations (JMUN) nedir?
JMUN, Ortaokul öğrencilerinin Birleşmiş Milletler’deki güncel konuları tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir simülasyondur. Katılımcıların akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini kullandığı JMUN, kültürlerarası etkileşimi ve paylaşımı sağlar. Öğrencilerin gerektiğinde kendilerini bireysel düşüncelerinden soyutlayarak farklı görüşleri de temsil etmelerini sağlayan JMUN, bu sayede onların dünyaya bakış açılarını geliştirir.

Ada Dijital Ajans