İDARECİLERİMİZ VE ÖĞRETMENLERİMİZ TÖZOK “DERSLERİMİZİN ‘EN’ LERİ” SEMPOZYUMU’NDAYDI.

Bu yıl Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonları, farklı bir temada sempozyum veya çalıştay düzenledi. Yönetici ve öğretmenlerimiz bu çalıştayda  konuşmacı olarak yer aldı. Millî Eğitim Sistemi içerinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve sorunların görüşüldüğü toplantılarda çözüm önerileri öncelikli olarak ele alınarak okulumuzun kazanımları artırıldı.

11 Mart 2017 Cumartesi günü Marmara Okullarının ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda, branş öğretmenleri buluşarak derslerinin “en”lerini konuştular. Çalıştayda, saptanan derslerin olumlu ve olumsuz “en”leri değerlendirildi.

Müfredat kapsamı ve sıralaması göz önünde bulundurulduğunda, olumlu olarak değerlendirilen noktalar, mutlak kazanımların müfredat bazında uygulanabilirliği, disiplinler arası iş birliği kapsamında derslerimizin “en”lerinin bütünselliği ve etkin öğrenmedeki yeri, müfredat kapsamında hangi yönlerin geliştirilmesi gerektiği, geliştirilmesi gereken yönlerden hangilerinin değerlendirilerek olumluya çevrilebileceği, farklılaştırılmış eğitim yöntemleri kapsamında değerlendirme üzerinde duruldu. Son bölümde ise çalıştaya katılan her katılımcı “iyi örnek” olarak değerlendirdiği uygulama, yöntem, teknik ve düşünceyi diğer katılımcılarla paylaştı.

Ada Dijital Ajans