Fizik Derslerinde Algodoo Uygulamalarını ETP’de Sunduk

Algodoo basit ara yüze sahip bir simülasyon programıdır. Algodoo fizik konuları için geliştirilmiş 2 boyutlu ücretsiz ve kullanıcı dostu ara yüzüne sahip eğitsel bir yazılımdır. Ayrıca kod yazmaya gerek kalmadan sürükle bırak yöntemiyle kolay bir şekilde simülasyon oluşturabilmeye uygundur.

Fen bilimleri derslerinde simülasyonlar (benzetimler) yaygın olarak kullanılmaktadır. Simülasyonlar öğretmen tarafından kullanıldığı zaman teknolojinin öğretmen merkezli kullanımından ileriye gidilememektedir. Simülasyonlar kullanılırken öğrencileri sürece dahil etmek, öğrencileri simülasyon tasarlamaya ve değişkenleri değiştirmelerine fırsat vermek simülasyonların etkili kullanımı açısından çok önemlidir. Öğretmen ve öğrenciler tarafından geliştirilen simülasyonlar aracılığıyla öğrenciler aktif olarak öğrenme sürecine katılabilmektedir. Ayrıca laboratuvar ortamında deney araç gereç ve malzemelerin sınırlı olduğu durumlar içinde simülasyonlar derslerin etkili bir şekilde işlenmesine katkı sağlayabilir. Laboratuvar uygulamalarının yapılamadığı online uzaktan eğitim süreci için de ideal materyallerdir.

Algodoo özellikle öğrenilmesi zor ve öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip olduğu belirtilen fizik kavramların öğreniminde kullanılabilecek araçları menülerinde bulundurmaktadır. Algodoo ile öğrenciler fizik kavramları ile ilgili hipotezlerini bilgisayar ortamında test ederek yaparak yaşayarak öğrenebilmektedir.

Bu program ile okulumuz fizik öğretmenleri Metin KORKMAZ, Harun KAHRAMAN ve Gözde YÜKSEL tarafından hazırlanmış özgün ders materyallerinden örnekler 10 Nisan 2021 günü ETP’de canlı olarak sunuldu.

Ada Dijital Ajans