Eğitimde Gelecek Konferansı

Eğitimde Gelecek Konferansı 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşti.
MEF ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakülteleri işbirliği ve Eğitim Reformu Girişimi’nin içerik ortaklığıyla gerçekleşen konferansta; eğitimin geleceği, ‘Eğitim Politikaları ve Sınıfa Yansımaları’ teması işlendi. Paydaşların aktif olarak katıldığı platformda ilk gün paneller, ikinci gün sunumlar ve çalıştaylar yer aldı. “Eğitim Politikaları: “Geçmişten Geleceğe” başlıklı konuşmasıyla İlber Ortaylı en çok beğenilen konuşmacılar arasındaydı. Konferansta Darüşşafaka Lisesinden 7 öğretmen izleyici olarak katıldı.

Ada Dijital Ajans