DARÜŞŞAFAKA ÖĞRETMENLERİ “EĞİTİMDE TEKNOLOJİ PLATFORMU”NDAYDI

Hızla değişen dünyada 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek en temel gerekliliktir. Bu nedenle teknoloji, okullarda her geçen gün yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Teknolojinin müfredata ve okul hayatına dâhil edilmesi eğitim kurumları için önemli bir hedef hâline gelmiştir. Teknolojinin eğitim ortamlarına etkili bir araç olarak entegre edilmesi, idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin teknolojiyi etkin kullanması, bu hedeflerin ve bu alanda yapılan yatırımların başarıya ulaşması için büyük öneme sahiptir.

Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak teknolojinin eğitimde kullanılması konusunda iyi örneklerin paylaşılması amacıyla her yıl Özel Okullar Birliği tarafından Eğitim Teknolojileri Platformu Paylaşım Günü düzenlenmektedir. Etkinliğin hedef kitlesi öncelikle okullardaki çeşitli branşlardan öğretmenler, yöneticiler, IT yöneticileri, eğitim teknologları ve okullarında teknoloji lideri olan öğretmenlerdir. Bu etkinlik, teknolojiye yatırım yapmayı planlayan okulların bu konudaki yol haritalarını oluşturmada etkili rol oynamaktadır. Etkinlik süresince kurulan bağlantılar ile ilerleyen süreçlerde okulların bilgi alışverişinde bulunmalarının önü açılmakta ve bu durum süreklilik kazanmaktadır. Ayrıca etkinlikte, paydaş teknoloji şirketlerinin stantlarına yer verilerek etkinliğe katılan okulların yeni teknolojiler konusunda incelemeler yapmalarına olanak sağlanmaktadır.

Bu yıl 4. Eğitimde Teknoloji Platformu 25 Mart 2017 tarihinde İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte okullar, yaptıkları sunumlar ve çalıştaylarla teknolojinin etkin kullanımı konusundaki iyi örneklerini, bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Okulumuz adına 3 sunum gerçekleştirildi.

Etkinlikte matematik öğretmenlerimizden Tuğrul ALPİ “Capcanlı Matematik Ders Fasikülü”konulu sunumunu paylaştı.

 
Tuğrul Alpi – Matematik Öğretmeni

 
Yonca Özgün – Bilgisayar Öğretmeni

Bilgisayar öğretmenimiz Yonca ÖZGÜN ise “Maker Atölyesi Nasıl Çalışır?” ve “Lisede Algoritma ve Programlama Eğitiminin Önemi” konulu sunumlarını paylaştılar.

Ayrıca okulumuzdan sekiz öğretmen de konferansa izleyici olarak katıldı.

Ada Dijital Ajans