Darüşşafaka JMUN Takımı SEV Okullarında

SEV Okulları MUN takımının organize ettiği ve 28-29 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleşen “Suriye’de Barış” temalı Uluslararası SEVJMUN konferansında 8. sınıf öğrencilerimiz Gülşah Aşık, Helin Zere, Zeynep Tuna, Büşra Dönmez, Deniz Ulaş, Şahin Murat Koçar ve Mert Fatih Aydal yaptıkları araştırma ve hazırlıklar sonucunda Almanya delegeleri olarak katıldıkları komitelerde aşağıdaki maddeler hakkında dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çağdaşlarıyla birlikte görüşlerini bildirmiş ve çözüm önerileri sunmuşlardır.

Silahsızlanma Komitesi
• Afrika ülkelerindeki yasadışı silah dolaşımının kontrolü
• Suriye silah ambargosu
• Halka açık protestolarda kimyasal silah kullanımı yaptırımlarının uygulamaya konması

Birleşmiş Milletler Özel Politika Komitesi
• Suriye hükümeti ve Suriyeli muhalifler arasında uzlaşma sağlanması
• Uzayın barışçıl kullanımı için uluslararası işbirliği
• Çatışma bölgelerine Birleşmiş Milletler müdahalesi

Yasal Komite
• Uluslararası haksız fiiller için devletlerin sorumluluğu
• Lahey Evlat Edinme Konvansiyonu prosedürlerine göre, öksüz Suriyeli mülteci çocukların evlat edinilmesinin kanunlaştırılması
• Uluslararası terörizmi önleme ve zapt etmeyle ilgili uluslararası yasal araçların durumu

Ekonomik ve Sosyal Komite
• Suriye ekonomisinin yeniden canlandırılması
• Suriye’deki yaşam kalitesinin arttırılması
• Suriye’deki çocuk ölümünün azaltılması

İnsan Hakları Komitesi
• Savaş bölgelerinde medyanın rolü
• Kadınlar ve azınlıklar üzerindeki şiddet
• Yakıcı silahlar / sivilleri öldüren bombaların yaygın kullanımı

Sağlık Komitesi
• Mültecilerin sağlık standartlarının yükseltilmesi
• Suriye’de Suriye vatandaşları üzerinde kullanılan kimyasal silahların etkisi
• Suriye’de hastanelere ulaşılabilme durumu

Tarihsel Güvenlik Komitesi
• Kore Savaşı

jmfotograf

Ada Dijital Ajans