Çevrenin Genç Sözcüleri Projesi

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı (Young Reporters Of The Project) , gençlerin çevre sorunları üzerine görüş ve fikirlerini topluma aktarabilmeleri için makale, fotoğraf ya da video kaydı yoluyla çevre gazeteciliği yapmalarını hedeflemekte ve farklı ülkelerden farklı okullarla ortak çalışmalar yapabilmelerini sağlamaktadır. Bu proje kapsamında çevresel sorunlarla ilgili farkındalık kazandırmak ve toplumda çevreyle ilgili  birtakım olumlu değişiklikler yaratabilmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda  7. sınıflardan dört öğrencimiz ve Slovenya’da bulunan Zelezniki Orta Okulu’nda yaşları 12 olan 5 öğrenci ile çevre kirliliği üzerine İngilizce ortak bir çalışma yaptılar. Öğrencilerimiz çevre kirliliğini anlatan resimler çekerek bu sorunlara çözüm önerileri sunmuş ve en iyi çözümün eğitim yoluyla olabileceği sonucuna varmıştır. Çalışmaları yapan öğrencilerimize ve onları destekleyen öğretmenimize teşekkür ederiz.

Ada Dijital Ajans