7. Sınıf Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Gezisi

7. sınıf Fen Bilimleri dersi “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesi kapsamında Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi gezisi yapılmıştır. 4 Kasım ile 8 Kasım tarihleri arasında 102 öğrenci ve 4 öğretmenin katılımıyla gezi gerçekleşmiştir.

Gezi, Fen Bilimleri Öğretim Programında yer alan kazanım çerçevesinde gerçekleştirildi:

  • F.7.6.2.2 Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar
    Çiçekli bir bitki örneği üzerinde durulur.
  • F.7.6.2.3 Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar.

Ibooks’ta hazırlanan gezi kitapçığı ile öğrencilerimize gezide yapacakları çalışmalar hakkında ön bilgi verildi. Geziye gidilmeden önce gezi öncesi raporlarını doldurdular. Gezi sırasında verilen yönergeler ile rehberlerin anlatımı eşliğinde gezi sırasındaki raporlarını doldurdular. Gezi sonrasında ipadleri ile çektikleri fotoğraflar ve videolar aracılığıyla gezi sonrası raporlarını tamamladılar.

Ada Dijital Ajans