“Sistem Düşüncesiyle Çevre Eğitimi ve Dünya İklim Oyunu” Çeşitli Platformlarda Sunuldu.

Sistem Düşüncesi Derneği, Darüşşafaka Ortaokulu, Boğaziçi Üniversitesi ve UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvar ortaklığında geliştirilen ve Eylül-Aralık 2021 döneminde 8.sınıflar seviyesindeki 19 öğrencimizle uygulanan “Sistem Düşüncesiyle Çevre Eğitimi ve Dünya İklim Oyunu” ve sonuçları farklı platformlarda sunuldu. 

2-7 Temmuz 2022 arasında Kanada’da düzenlenen International History, Philosophy, and Science Teaching (IHPST) Group Konferansı’nda “Merging Climate Policy Simulation Games And Systems Thinking Approach In An Environmental Education Program” başlıklı poster olarak sunuldu. 

18-22 Temmuz 2022 arasında Frankfurt’ta gerçekleşen 42. Uluslararası Sistem Dinamikleri Konferansı’nda “An Educational Program Design: Environmental Education with Systems Thinking and the World Climate Game Project” başlıklı bildiri olarak sunuldu. 

Araştırmanın elde edilen sonuçlarının bir bölümü 8-10 Eylül’de Gazi Üniversitesi’nde gerçekleşen Ulusal Sürdürülebilir Eğitim Günleri Konferansı’nda (USEG) “Sistem Düşüncesiyle Çevre Eğtimi ve Dünya İklim Oyunu” isimli atölye olarak sunuldu.

Çalışma sonuçlarının diğer bir bölümü de 6-7 Eylül’de Gazi Üniversitesi’nde gerçekleşecen 4.Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi’nde Sistem Düşüncesiyle Çevre Eğitiminin Öğrencilerin Gelecek Zaman Perspektifi Düzeyi ve Umut Perspektiflerine Etkisinin İncelenmesi” isimli bildiri olarak öğretmenlerimiz tarafından sunuldu.

22 Ekim 2022’de Özel Okullar Birliği tarafından Enka Okulları’da düzenlenen 24. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumunda “Sistem Düşüncesiyle Çevre Eğtimi ve Dünya İklim Oyunu” başlığı ile sunuldu.

Ada Dijital Ajans