Öğretmenlerimiz ETP’deydi

Resmi ve özel okullardan farklı seviye ve branşlardaki öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen VII. Eğitim Teknolojileri Konferansı (ETP), 10 Nisan 2021’de “Eğitimde Dijital Dönüşüm” temasıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Ortaokuldan 26, Liseden 25 öğretmenimizin dinleyici olarak katıldığı konferansta ortaokulumuz adına iki, lisemiz adına bir senkron sunum gerçekleşti:

Felsefe öğretmenimiz Füsun Öke’nin “Felsefe ve Psikoloji Dersinde Uygulamalar” adlı sunumu asenkron olarak youtube kanalında yayınlandı. Sunumda öğretmenimiz video oluşturma, AR, ölçme değerlendirme, afiş, sunum ile ilgili sınıf içinde bizzat kullandığı uygulamalara, örnek ve ürünlere yer verdi.

Fizik öğretmenlerimiz Harun Kahraman ve Gözde Yüksel “Fizik dersinde algodoo uygulaması” adlı sunumlarını senkron olarak gerçekleştiler. Söz konusu sunumda öğretmenlerimiz öğretmen ve öğrencilerin kendi simülasyonlarını oluşturmalarına olanak sağlayan Algodoo programını tanıtarak uygulamadaki araçların kullanımından bahsettiler ve fizik derslerinde uygulanabilecek örnekleri katılımcılarla paylaştılar.

Konferansta Ayşe Nur Altunkaynak ile Meltem C.Alibeyoğlu 8. sınıflarla geliştirdikleri ve uyguladıkları çalışmayı “Karikatür ve Çizgi Romana Farklı Bir Bakış” başlıklı sunumda katılımcılarla paylaştılar. Dünya Edebiyatından okunan çizgi romanlar ile ilgili ders planları, farklı dijital araçlar kullanılarak yapılan karikatür ve çizgi roman türüne ilişkin planlar/etkinlikler, öğrenci ürünleri, Karikatür Evi gezisi ve bu kapsamda yapılan disiplinler arası planlamalar sunuldu.

Matematik öğretmenimiz Merve Esmer ise sunumunda 8. Sınıf matematik derslerinde bu yıl pilot olarak uygulanan flipped learning yaklaşımının (Ters Yüz Öğretim) temel ilkelerini ve matematik derslerine uygulanmış örneklerini (Bilimsel gösterim, kareköklü İfadeler, özdeşlikler ve denklemler) paylaştı. Bu yaklaşımla yapılan dersler sonrasında öğrencilerden alınan geri bildirimler ve her aşamada uygulamanın nasıl geliştirildiği öğrenci ürünleri üzerinden katılımcılarla paylaşıldı.

Ada Dijital Ajans