Lise Yabancı Diller

GENEL AMAÇ
Yabancı Diller Bölümü’nün genel amacı küreselleşen dünya için öğrencileri hazırlamak, öğrencilerin hayata bakış açılarını geliştirmek ve yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kullanmalarını sağlamaktır. Yabancı dilde bilgiyi hayata geçirebilen, paylaşan, kendine güvenen ve yorum gücü gelişmiş, iletişimi güçlü bireyler olmaları hedeflenmektedir.

DERSLER
İngilizce: Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Skills (Beceriler), Almanca, Fransızca

ÖZEL AMAÇ
Yabancı Diller Bölümü İngilizce ders müfredatı Avrupa Dil Gelişim Çerçeve Programı yabancı dil hedefleri ile entegre edilmiştir. Programın “öğrenen özerkliği” yaklaşımı için yıllık plan oluşturulmuş, 9. sınıfın sonunda öğrencilerin uluslar arası geçerliliği ve güvenirliği olan Cambridge Üniversitesi PET (Preliminary English Test) 11. sınıflarda TOEFL sınavlarını geçmeleri hedeflenmektedir. 11. sınıf programlarında öğrencilerin üniversitede İngilizce Hazırlık sınıfını atlayarak geçebilmeleri hedeflenir. Her öğrenci mezun olana dek bölüm tarafından belirlenen yüz İngilizce kitap okur.

İkinci yabancı diller olan Almanca ve Fransızca derslerinde öğrencilerin her iki dilde de İletişim kurabilecekleri düzey olan A2 düzeyine erişmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin günümüzde ikinci yabancı dil öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olması, duygu, düşünce ve izlenimlerini Almanca veya Fransızca olarak ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.

YÖNTEM
Yabancı dil eğitiminde iletişimsel yaklaşımdan yola çıkılarak farklı yöntemler kullanılmaktadır. Gerçek yaşam ortamları sağlanarak öğrencilerin yabancı dili kendi sosyal bağlamı İçinde kullanacakları etkinliklerle program zenginleştirilmektedir.

Öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri geliştirilmektedir. Güncel ve farklı tema – konu başlıkları altında disiplinler arası planlamalarla İngilizce dersleri birbirini tamamlayan “integrated skills” (bağlantılı beceriler) ve “skills” (beceriler) olarak düzenlenmiştir. “Reading” (okuma), özgün hikâyelerden analiz, sentez ve değerlendirme çalışmalarını kapsar. “Drama”, Task Based Learning (Göreve Dayalı Öğrenim)”, “Role Play (Rol Yapma)”, “Critical Thinking and Cooperative Learning (Eleştiriel Düşünme ve İşbirlikçi Öğrenme)” ile grup ve ikili çalışmalar yaş gruplarına göre uygulanmaktadır.

ÖĞRENCİ VE ÖDEV TAKİBİ
Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir, öğrenci performansı ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir.

KAYNAKLAR
İngilizce eğitiminde Oxford, Pearson, Mac Millan, Cambridge Yayınevleri kitaplan; Almanca eğitiminde Hueber, Langenscheidt, Klett ve Oxford; Fransızca eğitiminde Hachette, Longman, Didier ve Oxford Yayınevlerinin kitapları kullanılmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Her dönem üç ortak yazılı sınav uygulanır ve değerlendirilir. Sözlü sınavlar komisyon eşliğinde her öğrenci Cambridge Sınavları esas alınarak soru paketi hazırlanır. Ayrıca alternatif değerlendirme yolları da kullanılmaktadır. PET sınavlarından TOEFL’a kadar öğrencilerimiz yabancı dil bilgileri Cambridge Üniversitesi tarafından sertfikalandırılmaktadır. İkinci Yabancı Dilde öğrencilerimiz Almanca’dan FIT1-2 sınavlarını, Fransızca’dan ise DELF1-2 sınavlarını almaktadırlar.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ
Bölümümüz her yıl, İngilizce’de 9. sınıflarda “International Day”; Almanca ve Fransızca derslerinde 9. sınıflarında “Almanca-Fransızca konuşulan Ülkeler Tanıtımı” etkinlileri yapılır. Okul dışı, Model United Nations, World Scholar Cup, English Speaking Union Public Speech, Debates, Story Writing, Francophonie, Laterna, Almanca Okuma, Almanca ve Fransızca Mektup Arkadaşlığı Projesi etkinliklerine katılım sağlanır.

Ada Dijital Ajans