Darüşşafaka Lisesi Öğrencileri Başbakanlık Osmanlı Arşivinde

Sadece Türkiye`nin değil; Macaristan`tan Irak`a, Yemen`den Polonya`ya, Cezayir`e kadar bütün ülkelerin tarihlerine dair en önemli kayıtların tutulduğu muazzam bir mekâna yaptık yolculuğumuzu.

os_arsi1
Özel Darüşşafaka Lisesi öğrencileri 17 ve 24 Ekim 2014 tarihlerinde Başbakanlık Osmanlı Arşivlerini gezdi. Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Nimet Renkliyıldız, Tarih Öğretmenleri Merve Tama ve Oya Lebibe Alemdar rehberliğinde yapılan gezide Hazine-i Evrak Daimi sergisi gezildi. Tarihimizin mihenk taşları olan Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’nın orijinal nüshalarını görüldü, incelendi.
os_arsi3
Arşiv Uzmanı Fuat Recep, öğrencilerimize arşivcilerin çalışma mekânlarını ve nasıl çalıştıklarını gösterdi. Öğrencilerimize katalog taramasının nasıl yapıldığını; arşivde bulunan dokümanlar ve arşivcilik mesleği ile ilgili olarak bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide ülkemizdeki arşivler, arşiv tasniflerinin yapılışı, arşivde bulunan malzemeler gibi konular üzerinde duruldu.

os_arsi5
Gezi sırasında “Kağıt Restorasyonu” bölümü de gezildi. Restorasyon konusunda ülkemizin en önemli uzmanlarından olan Şükriye Ersin’in anlatımıyla “kağıt hastanesi” de diyebileceğimiz restorasyon bölümünde, bir arşiv evrakının hangi sebeplerle zarar gördüğü ve hangi yöntemlerle onarıldığını öğrendik. Evrakların temizleme ve onarılma süreci ile ilgili detaylı bilgi alıp, restorasyon sürecine şahit olduk.
os_arsi2
Çamurlar arasında rastlantı sonucu bulunan, Selçuklu dönemine ait 800 yüzyıllık bir el yazması Kur’an-ı Kerim’in restore edilmiş ve edilmemiş bölümlerini inceledik.
os_arsi4

Ada Dijital Ajans