Darüşşafaka Öğretmenleri 3.Eğitimde Teknoloji Konferansındaydı

Hızla değişen dünyada 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek en temel gerekliliktir. Bu nedenle teknoloji okullarda her geçen gün yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.Teknolojinin müfredata ve okul hayatına dahil edilmesi eğitim kurumları için önemli bir hedef haline gelmiştir.Teknolojinin eğitim ortamlarına etkili bir araç olarak entegre edilmesi, idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin teknolojiyi etkin kullanması; bu hedeflerin ve bu alanda yapılan yatırımların başarıya ulaşması için büyük öneme sahiptir.
Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak, teknolojinin eğitimde kullanılması konusunda iyi örneklerin paylaşılması amacıyla her yıl Özel Okullar Birliği tarafından Eğitim Teknolojileri Platformu Paylaşım Günü düzenlenmektedir. Etkinliğin hedef kitlesi öncelikle okullardaki tüm branşlardan öğretmenler ,yöneticiler, IT yöneticileri, eğitim teknologları ve okullarında teknoloji lideri olan öğretmenlerdir. Bu etkinlik, teknolojiye yatırım yapmayı planlayan okulların bu konudaki yol haritalarını oluşturmada etkili rol oynamaktadır. Etkinlik süresince kurulan bağlantılar ile ilerleyen süreçlerde okulların bilgi alış verişinde bulunmalarının önünü açılmakta ve süreklilik kazanmaktadır. Ayrıca etkinlikte, paydaş teknoloji şirketlerinin stantlarına yer verilerek, etkinliğe katılan okulların yeni teknolojiler konusunda incelemeler yapmalarına olanak sağlanmaktadır.
Bu yıl 3.Eğitimde Teknoloji Platformu 26 Mart 2016 tarihinde Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte okullar, yaptıkları sunumlar ve çalıştaylarla teknolojinin etkin kullanımı konusundaki iyi örneklerini, bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Okulumuz adına 6 sunum gerçekleşti.
etpfen
Etkinlikte Fen Bölümümüzün iki sunumunda bu yıl ilk kez öğrencilerimiz yer aldı. Okulumuzdaki mevcut teknolojik altyapının öğrencilerin yeterliklerinin gelişimine nasıl katkı sağladığına örnekler sunuldu.
Okulumuz adına gerçekleşen 6 sunumun bilgileri aşağıdadır:
etpfen1

                               Sunumun Adı Sunumu Yapan ÖğretmenlerimizSunumu Yapan Bölüm
3D teknolojilerinin okullarda Fen-Matematik ders materyallerinin üretiminde kullanılmasıMetin KORKMAZ,Gürsoy MANTAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

Fen Bölümü

Movie maker’da biyoloji dersi performans görevi videosu hazırlamaAysu ATAŞ, Şeymanur DELİPINAR (öğrenci)
Ortaokul  Fen Bilimleri derslerinde neulog kitlerinin kullanımı ile ilgili örnek uygulamalarTolga YAMATMA,Serkan ASLAN
Orta öğretimde robotik ve 3D teknolojileriElif Çağla KARANFİL, Mertcan GÜR (öğrenci)
Teknogirişimcilik merkezimizde interaktif kimya deneyleriAynur HÜNERLİ DOĞAN,                İrem BUYURAN ASLAN
Lise Bilgisayar Dersinde Java ÖğretimiYonca ÖzgünBilgisayar Bölümü

IMG-20160326-WA0007

Ada Dijital Ajans