10. Sınıf Öğrencilerimiz Galata Mevlevîhanesi’ndeydi

10. sınıf öğrencilerimiz, 19 Aralık 2019 Perşembe günü, Mevlâna Celalettin Rumî’yi anmak ve onun çağları aşan ve tüm dünyaya yayılan hümanizm temelli felsefesini daha iyi anlamak amacıyla Galata Mevlevîhanesi’ni gezdiler.

Öğrencilerimiz, önce edebiyat derslerinde dinî-tasavvufî halk şiirindeki anlam derinliğini öğrendiler. Ardından bu gezi ile bütün dinlerin özünün kardeşlik ve hoşgörü olduğunu, inanış biçimleri farklı olsa da tüm dinlerin “ahlâklı insan” yetiştirmeyi temel alarak kurulduğunu ve Tanrı’nın asıl evinin “insan gönlü” olduğu düşüncesini bir kez daha pekiştirdiler.

Ada Dijital Ajans